Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 46/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 46/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 46

Läckaget vid Talvivaara nickelgruva fortsatte att stå i centrum för medias intresse under veckan som i övrigt bjöd på nya uppgifter om luftövervakningen över Island, kompromisser i regeringen om kommun- social- och hälsovårdsreformerna och ett meningsutbyte om småbarnföräldrarsa deltagande i arbertslivet.

Islandsbeslut inom synhåll

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen besökte under veckan Finland och bidrog uppenbarligen till en lösning av frågan om finländskt deltagande i övervakningen av Islands luftrum. Han gjorde det klart att Finlands och Sveriges flyg deltar fredstida övningar i isländskt luftrum, att planen är obeväpnade. Fogh Rasmussen avvisade också alla paralleller till Baltikum där Natoländernas plan idakar ”air policing”.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) trodde att dessa uppgifter skulle göra det finska beslutet lättare. Stöd för uppfattningen fick han av Socialdemokraternas gruppledare Jouni Backman, medan oppositionspartierna ännu ville vänta.

Medvedev rekommenderar Finland Natoomröstning

Rysslands regeringschef Dmitrij Medvedev rekommenderade under sitt besök i Finland under veckan en folkomröstning om Nato. När han fick en fråga om hur Ryssland ser på ett finländskt deltagande i övervakningen av luftrummet över Island konstaterade han att det helt och hållet är Finlands sak. Därpå gick han över till frågan om medlemskap och upprepade Rysslands allmänna kritik av en utvidgning av Nato men tillade att denhär typens frågor i alla civiliserade länder i allmänhet avgörs genom folkomröstning.

Kommunstrukturlagen klar i regeringen

Regeringspartierna nådde under veckan enighet om innehållet i den kommunstrukturlag som vållat stridigheter under månader. I praktiken tvingar lagen samtliga kommuner att utreda möjligheter till samgång. Detta då alla kommuner med under 20 000 invånare eller med färre än 80 procent av invånarnas arbetsplatser inom kommunen skall företa en utredning. Före november nästa år skall kommunerna meddela med vilken eller vilka kommuner de företar utredningen som skall vara klar i april 2014. Samgångarna skall sedan ske senast år 2017 för att kommunerna skall åtnjuta statsunderstöd.

Social- och hälsovårdsreformen framåt

Regeringspartierna kom också överens om riktlinjerna för reformen av social- och hälsovården även om många frågor, såsom befolkningsmängder, ännu blev öppna. Tvistefrågan om upphandling och privatisering löstes så att regeringen nu enades om att målet med reformen är att kommunerna eller social- och hälsovårdsområdena förmår i vid utsträckning och i huvudsak själv svara för organiseringen och produktionen av tjänster.

Finska gruvor stresstestas

Regeringen meddelade under veckan att samtliga 50 gruvor i Finland skall genomgå stresstest. Beslutet som ännu skall specificeras är en följd av läckagen vid Talvivaara nickelgruva (se tidigare Debatt i Finland). Även miljölagstiftningen skall särpas som en följd av det skedda. Produktionen i Talvivaara hade ännu vid veckoslutet inte kommit igång.

Produktionen minskade i september

Produktionen minskade i september en halv procent jämfört med månaden innan, berättade statistikcentralen under veckan. Utgående från detta räknar statistikcentralen med en ökning av BNP med 0,3 procent under årets tredje kvartal jämfört med kbvartalet innan.

Debatt om deltidsarbete för småbarnsföräldrar

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) framhöll efter ett besök i Stockholm att finländska småbarnsföräldrar borde erbjudas deltidsarbete efter svensk modell. Han hade lagt märke till att svenska unga mödrar deltar i arbetslivet långt mer än finska. Här såg Katainen ett problem då lång frånvaro från arbetslivet ger unga kvinnor sämre positioner. Han kopplade också frågan till problemet med en minskande arbetskraft i relation till hela befolkningen.

Centern protesterade omedelbart. Viceordförande Juha Rehula slog fast att partiet inte kan godkänna att småbarnföräldrar utsetts för press. Flera sakkunniga pekade på att det finska systemet är svartvitt såtillvida att småbarnsföräldrar antingen kan stanna hemma eller arbeta full tid, men att kombinationer saknas.

Katainen förtydligare senare i en radioutfrågning att han inte var ute efter försämringar av rättigheter utan efterlyste större flexibiltet och flera valmöjligheter.

Orpo leder Samlingspartiets grupp

Riksdagsledamot Petteri Orpo, 43, valdes enhälligt till ny ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp. Orpo efterträder Jan Vapaavuori som blev näringsminister. På ordpos post som viceordförande för gruppen invaldes Arto Satonen, 46.

Skriv ut

Uppdaterat 20.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter