Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

OECD:s ministermöte drog upp riktlinjer för fattigdomsbekämpning - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.12.2012 | Utrikesministeriet

OECD:s ministermöte drog upp riktlinjer för fattigdomsbekämpning

Pressmeddelande 291/2012
5.12.2012 

Under ett möte i London som avslutades idag drog OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och de största tillväxtländernas utvecklings- och finansministrar upp riktlinjer för hur fattigdom och ojämlikhet ska bekämpas i framtiden. Ministrarna fokuserade på hur den extrema fattigdomen ska kunna utrotas under den kommande generationen. Utvecklingsminister Heidi Hautala fick starkt stöd under mötet när hon påminde om att det viktigaste är resultaten på gräsrotsnivå, det vill säga förändringar i fattiga människors liv i utvecklingsländerna.

Under mötet godkändes ett uttalande där de närvarande lovade att arbeta för att millenniemålen ska uppnås 2015. De nya utvecklingsmålen efter 2015 ska bygga på millenniemålen. Utgångspunkten är att mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner, livskvalitet som mäts i annat än i BNP och hållbar utveckling ska integreras i de nya målen.

För att man ska lyckas är det väsentligt att utvecklingssamarbetet är effektivt, att samordningen förbättras och att man tar i bruk innovativa metoder och resurser.

Under de senaste 20 åren har antalet människor som lever i extrem fattigdom halverats och världens bruttonationalprodukt har ökat. Samtidigt har den sociala orättvisan ökat, både inom och mellan länder. En miljard människor lever fortfarande på under två dollar per dag och en stor del av dem är undernärda. Över en miljard människor saknar elektricitet och en miljard saknar rent drickvatten. För att dessa problem ska kunna åtgärdas på ett hållbart sätt och FN:s millenniemål ska uppnår krävs det ytterligare insatser.  

I ministermötet för OECD:s biståndskommitté DAC deltog förutom OECD:s medlemsländer också de viktigaste tillväxtländerna, det vill säga Kina, Indien, Mexiko, Indonesien och Ryssland, samt internationella institut för utvecklingsfinansiering, EU-kommissionen och representanter för FN.

Länk till DAC:s webbplats: www.oecd.org/dac/

För mera information om mötet: ambassadrådet Hanna Rinkineva, utrikesministeriet, tfn 040 5785062

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter