Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 50/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 50/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 50

Arbetsgivarna fortsatte under veckan försöken att öka krismedvetenheten och öka trycket mot löntagarorganisationerna. Nu gick förslaget ut på att förlänga veckoarbetstiden, men löntagarorganisationerna sade omedelbart nej. Regeringen tog ett steg vidare när det gäller reformen av social- och hälsovården och riksdagen inledde den slutliga behandlingen av nästa års budget.

Förslag om längre arbetstid

Vecka 49 talade den nya ordföranden för Finlands näringsliv om att sänka lönerna. Under vecka 50 var nya VD:n Jyri Häkämies ute efter att förlänga arbetstiden. Han föreslog en förlängning av veckoarbetstiden med två timmar med oförändrad lön. I praktiken skulle en förlängning innebära en lönesänkning med ca fem procent och samtidigt en förbättring av företagens konkurrenskraft. Från fackligt håll avvisades förslaget omedelbart, fackcentralen FFC (finska LO) hänvisade till antalet arbetslösa och akademikerna till den obetalda övertid som många redan nu gör.

Arbetstiden har blivit kortare

Häkämies lade fram sitt förslag i samband med att Näringslivets delegation publicerade en studie över arbetstidens utveckling sedan 1960. Ur den framgår att arbetstiden i genomsnitt förkortats med cirka en femtedel. Hälften av förkortningen beror emellertid på att lördagarna sedan 1960-talet inte längre räknas som arbetsdagar.

Social- och hälsovårdsreformen konkretiserades

Den omstridda reformen av social- och hälsovården som hänger samman med kommunreformen (Se tidigare Debatt i Finland) tog under veckan ett steg framåt. Regeringen kom överens om att ingen kommun med mindre än 20 000 invånare själv får sköta vården. Istället skall de mindre kommunerna upphandla tjänsterna hos en centralort eller bilda ett samarbetsområde. Ursprungligen tänkte sig regeringen att kommunerna skulle gå ihop och bli tillräckligt starka, men nu ser det ut som om undantagen skulle bli regel då de flesta kommunerna antagligen kommer att vara små också efter kommunreformen som är frivillig.

Finlands bank vill anpassa för en miljard

När Finlands bank under veckan presenterade sin analys av det ekonomiska läget visade det sig att centralbanken efterlyser anpassningsåtgärder i miljardklassen för att bryta ökningen i skuldsättning, Enligt banken har de ekonomiska utsikterna försvagats sedan sommaren och det långsiktiga glappet i statsekonomin stigit till cirka fyra procent i relation till BNP. Nästa år räknar centralbanken med en tillväxt på 0,4 procent och en arbetslöshet på 8,4 procent.

Centern tredje i ny mätning

Centern har behållit platsen som tredje största parti i TNT Gallups mätning för Helsingin Sanomat. Samlingspartiet ligger i topp med 21,5 procent, följt av Socialdemokraterna med 18,9. Centern noteras för 17,9 och Sannfinländarna för 16,7 procent.

Industrifacken samarbetar

De centrala fackföreningarna inom industrin går in för att intensifiera sitt samarbete. Den tidigare delegationen har gjorts om till en förening som enligt sina stadgar vid behov kan sluta kollektivavtal. Fackföreningarna kvarstår emellertid som medlemmar i respektive centralorganisationer. Ordförande för organisationen är samtidigt ordförande för Metallarbetarförbundet. Övriga deltagande förbund är Pappersarbetarna och Träarbetarna, Pro, Ekonomerna, de tekniska akademikerna, tradenomerna och nya ingenjörsförbundet.

Inflationen minskade i november

Inflationen sjönk i november månad till 2,2 procent från 2,6 i oktober. De låga räntorna inverkade klartt, liksom de sjunkande bränslepriserna. Hyror och matvaror steg klart.

Finländska elever saknar glädje

Finländska skolelever placerade sig igen i topp när 4-klassisternas och 8-klassisternas läskunnighet och kunskaper i matematik och naturvetenskap mättes i de internationella PIRLS- och TIMSS-undersökningarna. Båda undersökningarna gjordes av den internationella IEA-organisationen. Matematikkunskaperna hade dock försämrats sedan 1999. Bekymmersammast var dock bristen på motivation inlevelse hos de finländska eleverna som saknade glädje i lärandet.

Åldringslagen ändrades i riksdagen

Den omstridda lagen om åldringsvård (Se tidigare Debatt i Finland) som vållade konflikter mellan regeringspartierna ändrades under riksdagsbehandlingen. När regeringens kompromiss gick ut på att via en författning garantera fem vårdare per tio åldringar uttrycks denna målsättning nu endast i lagens motiveringar till följd av grundlagsutskottets tolkning att sådana bestämmelser inte kan slås fast i en författning.

Näringslivet bytte direktörer

Finlands näringsliv har utsett veteranen Lasse Laatunen till ny arbetsmarknadsdirektör. Han efterträder Jukka Ahtela som får ett tidsbegränsat specialuppdrag. Detsamma gäller Timo Kekkonen. Ny lagstiftningsdirektör är Hannu Rautiainen och ny "fornyelse"direktör Kai Mykkänen. Ahtela och Kekkonen samarbetade nära med Mikko Pukkinen som fick lämna sin post tidigare.

Trafikverket fick ny chef

StraEnsos logistikdirektör Antti Vehviläinen, 57, blir ny direktör för Trafikverket. Han efterträder Juhani Tervala som tidigare i höst lämnade sin post efter att ha mist sin ministers och regeringens förtroende.

De gröna byter partisekreterare

Panu Laturi som verkat som De grönas partisekreterare i nära sex år har utnämnts till chef för Soste som samlar organisationer inom sociasl- och hälsovården.
 

Skriv ut

Uppdaterat 18.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter