Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 52-53/2012, 1/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 52-53/2012, 1/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 52, 53 och 1

Veckorna kring jul och nyår bjöd på nya dystra uppgifter om ekonomin, på säkerhetspolitiska utspel, ökat stöd för Sannfinländarna och en förvirrad lönedebatt till följd av presidentens nyårstal.

Förvirrad lönedebatt

Det nya året inleddes med en något förvirrad debatt om lönesänkningar till följd av president Sauli Niinistös nyårstal och hans anhållan om att avstå från en del av sin lön. I sitt tal noterade presidenten att egoismen och rentav snålheten breder ut sig. Han betecknade detta som ett tecken på försämrad rättvisa och därmed minskat förtroende. Istället borde man snarare tänka på vad man kunde avstå ifrån. Han varnade också för ett vistelsesamhålle där man väntar sig att andra skall duka bordet.

När Niinistö samtidigt hos regeringen anhöll om att få avstå från en genomförd löneförhöjning blev följden en mediadebatt om lönesänkningar inte bara för välställda utan för alla. (Jämför arbetsgivarnas tidigare uspel om sänkta löner. Se tidigare Debatt i Finland). Presidenten lät senare meddela att han inte föreslagit någon allmän lönesänkning.

Förslag om Jasköp

Riksdagens talman Eero Heinäluoma (Sdp) talade varmt för ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna när han intervjuades i tv. Han efterlyste mera innehåll i samarbetet och pekade dels på behovet av statsfördrag dels på möjligheten att köpa Jas Gripen plan när det blir aktuellt att ersätta Finlands nuvarande Hornetplan. Detta väntas bli aktuellt efter år 2025, men planeringen inleds uppenbarligen under nästa valperiod.

Gemensamma nordiska försvarsfördrag

Riksdagsman Ilkka Kanerva (Saml.) lade vid jultid fram förslag om statsfördrag mellan de nordiska länderna som bas för gemensamt försvar. I en tv-intervju sade Kanerva att ett fördrag speciellt med Sverige är eftersträvansvärtr. Han såg heller inga hinder för ett norskt deltagande. Ett fördrag skulle, enligt honom, trygga att samarbetet inte förblev vid vänskapsyttringar om det värsta inträffar.

Nato godkände Finland som övervakare över Island

Nato har godkänt Finland och Sverige som medlemmar i bererdskapstrupperna för övervakningen av det isländska luftrummet i fredstid. Beslutet innebär att planeringen av operationerna kan inledas mellan Nato och Finland och Sverige. I praktiken väntas Finland och Sverige bistå Norge som bär ansvaret.

Säkerhetspolitiska redogörelsen klar

Regeringen har färdigställt sin nya säkerhetspolitiska redogörelse. I den binder Finland starkt upp sig till nordiskt samarbete och vill vidareutveckla det. Konkret handlar det om gemensamma anskaffningar, utbildningssamarbete och gemensamt deltagande i internationell krishantering förklarade statsminister Jyrki Katainen. Redogörelsen innehåller få nya linjedragningar men innefattar ett resonemang om staternas inbördes beroende i globaliseringsprocessen. Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) betonade att Europas säkerhet och EU:s roll är centrala med tanke på stabiliteten. Om Nato sägs att Finland inte söker medlemskap men förbehåller sig rätten att göra det. Riksdagen behandlar redogörelsen när den på nytt samlas i februari.

Kryssningsbeställning till Frankrike

Strax före jul blev det klart att STX-varvet i Åbo inte får bygga det tredje i en serie på stora kryssningsfartyg. De två tidigare har byggts i Åbo. Nu gick ordern till Frankrike. Regeringen behandlade frågan under hela hösten då de koreanska ägarna av varvet efterlyste tilläggsfinansiering i form av kapitallån. Förlusten av ordern innebär ett bortfall på över 20 000 årsverken och risker för hela den finländska varvsindustrin. Regeringen var enhällig i sitt beslut att inte tillskjuta kapital utöver garantier, men kunde inte närmare informera om de affärshemligheter som lkåg bakom beslutet som vållade protester inom facket.

Arbetsmarknadsparterna hos statsministern

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainen (sdp) träffade strax före jul arbetsmarknadens centralorganisationer. Bakgrunden till mötet var de försämrade ekonomiska utsikterna. Vid mötet lovade arbetsmarknadsorganisatiooner söka komma överens om förslag till längre arbetskarriärer och mera arbete. Regeringen vill ha konkreta förslag till åtgärder i mitten av februari. Enligt statsministern blir kommande skattehöjningar och nedskärningar i hög grad beroende av hur omfattande förslag parterna kan lägga fram.

Låg tillväxt ännu år 2013

När finansministeriet dagarna före jul lade fram sin nya ekonomiska prognos visade det sig att regeringen räknar med en litet minus för år 2012 och en tillväxt på en halv procent för år 2013. Ännu i början av hösten räknade ministeriet med ett plus på en procent för 2012. När regeringsprogrammet skrevs kalkylerade man med en genomsnittslig tillväxt på 2,5 procent. Orsaken till läget nu är nedgången i efterfrågan på den internationella marknaden och strukturförändringarna i exporten. Hittills har den inhemska efterfrågan vuxit men ökningen blir liten år 2013. De enda ljusningar som nu märks gäller handelsbalansen som nu börjar visa plus och inflationen som avtar.

Företagens utsikter dystra

Företagen anser att deras utsikter blivit dystrare, framgår det är Finlands näringslivs nya barometer. Förtroendet har sjunkit inom industrin, byggsektorn och detaljhandeln. Endast servicesektorn noterade en förbättring. De närmaste månaderna väntas bli besvärliga och någon tillväxt är inte att vänta. Mindre än hälften av företagen utnyttjar hela sin kapacitet.

Konsumenternas förtroende ökade något

Konsumenternas förtroende för ekonomin förbättrades något, enligt statistikcentralens barometer. En svag ökning har noterats tre månader i rad. Tron på landets ekonomi är sämre än på den egna. Hela 40 procent tror på sämre tider för Finland och endast 23 procent på bättre. 61 procent tror på ökad arbetslöshet och endast 11 procent på minskad.

Sannfinländarna ökade

Sannfinländarna har efter sämre resultat under hösten ökat sitt stöd och ligger tvåa efter Samlingspartiet, enligt Taloustutkimus mätning för Rundradiobolaget Yles nyheter. Partiet noterades för ett stöd på 18 procent, mot 17,9 för Socialdemokraterna och 17,8 för Centern. Samlingspartiet toppade fortsatt med 21 procent.

Förslag om lägre lön för äldre

Överdirektören för statens ekonomiska forskningscentral Juhana Vartiainen väckte vid jultid uppmärksamhet när han ansåg att äldre personer före sin pensionering kunde få lägre lön om arbetsinsatsen minskar. Från fackligt håll betecknades förslaget som ett uttryck för åldersrasism medan arbetsgivarna framhöll att lägre löner kan komma ifråga om arbetsuppgifterna förändras.

Sjukdom under ferie kompenseras

Regeringen föreslår i ett lagförslag som håller på att färdigställas att sjukdagar under pågående semester framöver skall kompenseras fullt ut. Idag kan en anställd anhålla om framflyttning av sin semestrrer om personen varit sjuk i sju dagar. Lagändringen bygger på en nytolkning av EU:s arbetstidsdirektiv.

Finländare chef för EU:s militära underrättelseverksamhet

Chefen för försvarsmaktens underrättelseverksamhet flottiljamiral Georgij Alafuzoff har utnämnts till chef för Europeiska unionens militära underrättelseverksamhet.

Skriv ut

Uppdaterat 9.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter