Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Förändringar i Finlands beskickningsnätverk - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 11.1.2013 | Utrikesministeriet

Förändringar i Finlands beskickningsnätverk

Pressmeddelande 3/2013
11.1.2013

Utrikesministeriet fortsätter sin granskning av Finlands utrikesrepresentation under år 2013. Bakom behovet av förändring ligger nedskärningar i anslagen och regeringsprogrammets strävan att stärka Finlands närvaro i sådana regioner och länder vars betydelse håller på att öka.

Finlands ambassad i Managua i Nicaragua läggs ner innan utgången av 2013. Nedläggningen beror på nya tyngdpunkter i programsamarbetet i Finlands utvecklingssamarbete. Ambassaden i Mexiko kommer att förstärkas så att ambassadens regionala ansvar ökar.

I Sydamerika ska Colombias växande ekonomiska betydelse beaktas. I Colombias huvudstad Bogotá grundas ett förbindelsekontor med en tjänsteman. Kontoret kommer att vara underställt ambassaden i Perus huvudstad Lima. Ambassaden i Lima svarar för medborgartjänsterna i hela regionen kring Anderna.

I Europa får ambassaden i Slovakiens huvudstad Bratislava ny verksamhetsprofil. Den leds i framtiden av en chargé d’affaires. Medborgartjänsterna flyttas till ambassaden i Wien.

Generalkonsulatet i Hamburg stängs den 31 augusti 2013. Därefter svarar ett nygrundat honorärkonsulat för passtjänsterna i Hamburg.

Personalresurserna vid ambassaderna i Abu Dhabi, Alger och Seoul förstärks.

Samarbetet utomlands mellan finländska aktörer underställda olika ministerier ska effektiveras. Beskickningscheferna är ordförande för de Team Finland-nätverk som skapats i alla stationeringsländer. Nätverken har sammanställt verksamhetsplaner för 2013 i samarbete med ambassaderna, Finpro och Tekes (underställda arbets- och näringsministeriet) och Finlands konst- och kulturinstitut utomlands.

För mera information: understatssekreterare Peter Stenlund, tfn 09 160 55020, biträdande avdelningschef för avdelningen för Amerikan och Asien Pekka Puustinen, tfn 09 160 55694, och understatssekreterare Stenlunds tjänstemannasekreterare Sandra Hatzidakis, tfn 09 160 56039.  

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter