Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ordförande för UNICEF:s styrelse - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.1.2013 | Utrikesministeriet

Finland ordförande för UNICEF:s styrelse

Pressmeddelande 14/2013
19.1.2013

Finlands ständiga representant vid FN, ambassadör Jarmo Viinanen, har blivit vald till styrelseordförande för FN:s barnfond UNICEF i New York den 18 januari. Det är Finlands första ordförandeskap i UNICEF:s styrelse. UNICEF grundades 1946. Finland har varit viceordförande fyra gånger.

Styrelsens presidium (Bureau) består av ordföranden och fyra viceordförande som alla representerar en regional grupp inom FN. Ordförandeskapet cirkulerar mellan grupperna. Styrelsen är UNICEF:s förvaltningsorgan och består av 36 av FN:s medlemsländer. Den sammanträder tre gånger per år i New York. Styrelsen ger UNICEF mellanstatlig vägledning inom ramarna för generalförsamlingens och ECOSOC:s bredare riktlinjer.

Ambassadör Jarmo Viinanen framhöll i samband med sitt val, att styrelsen är mycket engagerad i UNICEF:s viktiga uppdrag oberoende av den utmanande ekonomiska situationen och de på många håll svåra omständigheterna. ”Det är styrelsens uppgift att leda organisationen så att den kan fortsätta och ytterligare effektivera sitt arbete för att förbättra de allra mest utsatta barnens liv och främja deras rättigheter.” Ambassadör Viinanen betonade att han som ordförande ska verka i en anda av öppenhet.

FN:s barnfond UNICEF är världens ledande och största barnorganisation. Den har verkat i över 60 år i närmare 200 länder och regioner för att främja barns rättigheter, skydd och utveckling. FN:s barnfond är världens främsta givare av vaccin i utvecklingsländer, den arbetar för barns hälsa och näring, tillgång till rent vatten och sanitet, undervisning av god kvalitet och för att skydda barn från våld, utnyttjande och aids.

UNICEF:s finansiering baserar sig till hundra procent på frivillighet. Den utgörs av donationer från privatpersoner, företag, stiftelser och regeringar.

För mera information: ministerrådet Nina Nordström, Finlands ständiga representation vid FN, New York, nina.nordstrom@formin.fi, tfn +1 917 294 3923, och pressekreterare Pirjo-Liisa Heikkilä, Finlands ständiga representation vid FN, New York, pirjo-liisa.heikkila@formin.fi, tfn +1 917 294 3915
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter