Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 4/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 4/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 4

Riksdagen höll under veckan fortsatt paus i sitt arbete och även annars rådde rätt stort lugn i politiken. Regeringen fortsatte att granska möjligheterna att trygga varvsindustrins framtid (Se tidigare Debatt i Finland) men lade ännu inte fram några konkreta planer. En ny opinionsmätning vittnade om nya framgångar för Sannfinländarna, vars understöd minskat under hösten.

Sannfinländarnas stöd ökar igen

Sannfinländarnas stöd har ökat med 1,5 procent från december till januari, enligt Finska Gallups mätning för Helsingin Sanomat. När de två stora regeringspartierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna går bakåt ser partikartan plötsligt igen annorlunda ut. Samlingspartiet ligger fortfarande etta, men både Sannfinländarna och Centern har passerat Socialdemokraterna. Nu noteras Samlingspartiet för ett stöd på 20,8 procent mot 18,3 för både Centern och Sannfinländarna och 18 procent för Socialdemokraterna.För de övriga partierna ligger De gröna på 8,4, Vänsterförbundet på 7,5, Svenska folkpartiet på 4,1 och Kristdemokraterna på 3,4 procent.
Det klara kastet har allmänt förklarats med besvikelsen över att staten inte gick in med stöd till varvsindustrin som förlorade en stor beställning till Frankrike (se tidigare Debatt i Finland). Speciellt Socialdemokraterna har kritiserats för detta och Sannfinländarna gjort allt för att utnyttja läget.

Krav på EU-omröstning

Sannfinländarnas partiledare Timo Soini gick omedelbart efter den brittiske premiärministern David Camerons EU-tal under veckan ut med krav på att också Finland bör söka omförhandla sitt EU-medlemskap och folkomrösta om resultatet. Något stöd från övriga partier fick han inte.

Cyberstrategi godkänd

Regeringen godkände under veckan en cyberstrategi för Finland. Målet med strategin är att skydda landet mot angrepp mot datanäten. Frågan om Finland också utvecklar bredskap att göra cyberangrepp besvarades med att det är nödvändigt att förstå angreppens natur och öva försvar i simulerade angrepp. Centralat i strategin är framförallt samarbete mellan olika myndigheter och inhämtande av kunskap om föreliggande risker. Detta sker via en ny cybersäkerhetscentral under Trafik- och kommunikationsministeriet. Kostnaderna uppgår till cirka en miljon euro i året.

Pensionsförhandlingar i höst

Fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly berättade under veckan att FFC är berett att förhandla om pensionerna först i höst. Han skrev i en kolumn att inget finns att vinna med en stramare tidtabell och själva avgörandet kan bli aktuellt först efter nästa riksdagsval år 2015.

Förhandlingar om vidareutbildning

Arbetsmarknadens centralorganisationer har inlett förhandlingar om det skrivningar om vidareutbildning som ingick i senaste ramavtal (Se tidigare Debatt i Finland). I förhandlingarna utgår parterna från ett förslag från Finlands näringsliv, som förkastade den ursprungliga överenskommelsen som gett alla löntagare tre dagar vidareutbildning per år. Arbetsgivarna föreslår emellertid fem dagar vart femte år och större skattelättnader för företagen och lägre ersättning för löntagarna. De förslagen accepterar inte facket som dock tror att man kan nå en förhandlingslösning inom några veckor.

Lägre tillväxt

Finanskoncernen OP-Pohjola sänkte under veckan sin tillväxtprognos för det påbörjade året. När prognosen ännu i fjol i augusti stod på 1,4 procent räknar OP-Pohjola nu med en tillväxt på 0,8 procent i år och 1,7 nästa år. Först år 2015 kan det bli aktuellt med en kraftigare tillväxt.
 

Skriv ut

Uppdaterat 29.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter