Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 8/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 8/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 8

Sportlovsveckan i södra Finland satte en viss sordin på den politiska debatten som väntades accelerera pånytt vecka 9 då regeringen samlas till sin halvtidsgranskning för att diskutera nya ekonomiska åtgärder som uppenbarligen innebär både skatteskäpningar och sparåtgärder på uppskattningsvis en halv till en miljard euro.

Företagsskatten sänks antagligen

Inför regeringens halvtidsgranskning under vecka 9 har flera aktörer uttalat sig för en sänkning av företagsskatten. Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp), kulturminister Paavo Arhinmäki (Vf) har i offentligheten förklarat att en sänkning är möjlig om man samtidigt skärper åtgärderna mot den gråa ekonomin och höjer kapitalinkomstbeskattningen. Liknande tongångar har också hörts från fackcentralen FFC (finska LO). Få ekonomister tror emellertid på en sänkning till 15 procent, vilket Finlands näringsliv föreslagit. Istället talas det om 20 eller 22 procent. Idag ligger skatten på 24,5 procent. 

Finland mot EU:s giftförbud

Finland motsätter sig det förslag till förbud mot neonikotinoider som EU-komissionen presenterat. Förslaget som tar sikte på att skydda bin och andra pollinerare. Ståndpunkten fördes fram av lantbruksministeriet som gör gällande att det inte finns några alternativ när det gäller att skydda rypsen och rapsen som är viktiga odlingsväxter. När ministeriets ståndpunkt blev känd reagerade miljöminister Ville Niinistö (Grön) omedelbart och förklarade att Finlands ståndpunkt alls inte är klar. Stöd fick han omedelbart av naturskyddsorganisationer och miljöexperter. I slutet av veckan blev det klart att frågan ännu skall diskuteras inom EU och något omedelbart avgörande inte förestår.

Lantbrukets lönsamhet förbättrades

Färska uppgifter från statistikcentralen visar att lantbrukarnas inkomster klart förbättrades under år 2012. Jordbrukets producentpriser steg med 16 procent. Mest steg prisen på säd, potatis och kött. Under samma tid steg inköpspriserna för jordbruket med fem procent. I reda pengar ökade genomsnittsgården inkomster med cirka 4000 euro till 48 600 euro.

Soini beskylldes för att skämma ut Finland

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund beskyllde under veckan Sannfinländarnas ordförande Timo Soini för att skämma ut Finland. Soini intervjuades under veckan av BBC bland annat om förekomsten av rasism inom sitt parti. Enligt Haglund underdrev Soini rasistiska fenomen inom sitt parti och frånsvor sig ansvar för partimedlemmars uttalanden. Soini tillbakavisade beskyllningarna och ansåg dem helt ogrundade.

Centern vill späda mellanölet

Centern presenterade under veckan ett alkoholpolitiskt program som bland annat innefattar förslag om att sänka alkoholprocenten i det mellanöl, den cider och de longdrinkar som säljs i livsmedelsaffärer i kiosker från nuvarande 4,7 procent till 3,7 procent. Partiet vill också begränsa den mängd alkohol som en person kan ta med sig från utlandet.

Trafis telefoncentral till Spanien

Det framgick under veckan att Trafiksäkerhetsverket Trafis servicecentral verkar i Spanien och att arbetsplatser flyttats från Sotkamo I Kajanaland. Enligt trafikminister Merja Kyllönen kom flytten som en överraskning för ministeriet. Efter att centralen konkurrensutsatts visade det sig att det finländska företag som vann placerade sin verksamhet i Spanien. Hittills har språkkraven förhindrat utflyttningar men nu har det finländska företaget anställt finländare och betalar dem spank lön. Ministern blev föremål för skarp kritik från oppositionens sida men höll fast vid att allt gått rätt till.

Fennovoima utreder ryskt kärnkraftverk

Fennovoima som planerar ett nytt kärnkraftverk i norra Österbotten har börjat utreda möjligheten att beställa verket av ryska Rosatom. Ursprungligen förhandlade bolaget med franska Areva och japanska Toshiba om ett större kraftverk men nu har Areva fallit bort. Samtidigt som förhandlingarna med Toshiba fortsätter har bolaget börjat utreda alternativ med ett medelstort kraftverk på 1200 megawatt med dels Areva, dels Rosatom. Det är oklart om det krävs ett nytt politiskt principbeslut i det fall Rosatom blir leverantör, då bolaget inte nämndes i samband med beslutet.

Skriv ut

Uppdaterat 26.2.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter