Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 9/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 9/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 9

De tre närmaste veckorna blir arbetsdryga på många fronter. Regeringen siktar på att lösa många stora och svåra frågor när budgetramarna skall slås fast. Samtidigt sonderar arbetsmarknadens parter möjligheterna att nå en central löneuppgörelse eller förlänga det ramavtal som löper ut i slutet av året. Halvtidsgranskningen sköt fram hela raden avgöranden.

Halvtidsgranskningen sköt på frågor 

Flera väntade beslut sköts framåt när regeringen under veckan samlades till halvtidsgranskning. Nu aviserades några åtgärder men det mesta sköts fram till förhandlingarna om budgetramarna om tre veckor. Då skall beslut fattas om bland annat företagsskatten, om en ny fond för tillväxtföretag, om bostadspolitiska insatser, om kommun-, social- och hälsovårdsreformen (Se tidigare Debatt i Finland) och om längre arbetskarriärer. Regeringen skulle gärna se en arbetsmarknadsuppgörelse i sammanhanget och har uppmanat parterna att göra ett försök.

Sonderingar på arbetsmarknaden 

De centrala parterna på arbetsmarknaden kom under veckan överens om att under vecka tio sondera möjligheterna att inleda förhandlingar om en central uppgörelse i snabb takt. Sonderingarna hade föregåtts av Finlands näringslivs besked om att man trots allt var beredd att diskutera en central uppgörelse om löneförhöjningarna är noll. En närmare granskning visade att löneglidningar kanske inte räknas med, men löntagarna vägrade diskutera en nollinje och krävde dessutom en uppgörelse om vidareutbildningen som ingick i det centrala ramavtalet (Se tidigare Debatt i Finland).

Recession förestår

Finlands bruttonationalprodukt minskade en aning under fjolåret, enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen. Minskningen beräknas vara 0,2 procent. Trots detta befann sig Finland ännu vid årsskiftet inte i recession. Nedgången under fjolårets fjärde kvartal var visserligen o,5 procent men det tredje kvartalet uppvisade en svag ökning. I praktiken väntas årets första kvartal emellertid visa minus.

Framtidsrapport vållade debatt

Veckan kom att präglas av en intensiv debatt om en framtidsrapport som statsrådets kansli beställt av filosofen Pekka Himanen. Rapporten som kostar 700 000 euro har finansierats av Finlands akademi, Centralen för utveckling av teknologi och innovationer Tekes och jubileumsfonden Sitra, men finansieringen kom till utan upphandling och efter introduktion av statsminister Jyrki Katainen. Katainen tog ursprungligen upp initiativet i ett samtal med Himanen och de två vände sig sedan till finansiärerna. Den beställda rapporten hänger samman med en framtidsredogörelse som regeringen skall presentera för riksdagen, men det har nu framgått att rapporten blir klar först senare. Som forskare är Himanen omstridd och oppositionen har kritiserat statsministern hårt.

Lånemarginalerna steg ifjol

Färska uppgifter från Finlands bank visar att lånemarginalerna på bostadslån steg under fjolåret. Ifjol i januari låg marginalen på 0,9 procent i snitt medan den i december stigit till nära 1,4 procent. Hela 56 procent av lånen var bundna till tolv månaders euriborränta. Under fjolåret låg räntan i genomsnitt på 1,8 procent. Jämfört med övriga länder i Europa var den finländska räntan på bostadslån låg. Snittet i Europa låg på 3,2 procent.

Var femte ungdom arbetslös

Över 25 procent av alla finländska män under 25 år var i januari arbetslösa. Bland kvinnorna låg procenten på cirka 16. Totalt var nära 20 procent bland de unga utan arbete. Antalet har ökat sedan ifjol somras, visar Statistikcentralens uppgifter. Regeringens nya ungdomsgaranti siktar på att inom tre månader erbjuda alla unga arbete, eller studieplats. För tillfället lyckas detta inte för en femtedel men regeringen försöker halvera den siffran.

Den totala arbetslösheten låg i januari på 8,7 procent.

Industrins förtroende ökade något

Såväl industrins som konsumenternas förtroende för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt har förbättrats något under de senaste månaderna, framgår det ur Finlands näringslivs och statistikcentralens barometrar. Det är inte fråga om stora förskljutningar från januari till februari, men en klar trend som också synts i form av återtagna permitteringar.

Äktenskapslagen behandlas inte

Riksdagens lagutskott beslöt under veckan med en rösts majoritet att inte behandla en lagmotion om jämlik äktenskapslag. Ärendet faller tillbaka på ett beslut i samband med regeringsbildningen. Kristdemokraterna fick saken struken ur regeringsprogrammet, men de övriga regeringspartierna gick in för genomföra reformen motionsvägen. Då motionen inte fick hälften av ledamöterna bakom sig blev den inte prioriterad i utskottet och det betyder att reformen får vänta. Ett nytt försök görs nu i form av ett medborgarinitiativ. 50 000 underskrifter behövs för att riksdagen skall behandla ärendet. Färska opinionsmätningar visar att en klar majoritet av finländarna stöder homosexuellas lika rätt ifråga om civilt äktenskap.

Finland vill ha giftundantag i EU

Finlands inställning till EU:s planer på att förbjuda neonikonoider i växtskyddsmedel (Se Debatt i Finland vecka 8) förändrades under veckan efter förhandlingar mellan lantbruks- och miljöministerierna. Nu går Finland in för att stöda förbudet men kräva en övergångsperiod på tre år. Under den tiden skall riskerna för bina undersökas.

Skriv ut

Uppdaterat 5.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter