Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 16/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 16/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 16

Veckan bjöd på ett länge väntat regeringsbeslut om att Finland är berett att delta i luftövervakning över Island men annars dominerade stödpaketet till Cypern och en ny bok om talman Heinäluoma debatten.

Finland deltar i Islandoperationen

Finlands regering beslöt under veckan att Finland deltar i övervakningen av luftrummet över Island. Detta sker så att Finland i form av övningar deltar när Norge 2014 bär ansvaret. Utrikesministeriet ger en redogörelse till riksdagens utrikesutskott som sedan får avgöra behandlingen i riksdagen. Det slutliga beslutet fattar försvarsministern.

Färgstark debatt om Cypernstöd

Riksdagen begick under veckan en färgstark debatt om stödet till Cypern utgående från en interpellation (leder alltid i Finland till förtroendeomröstning) av Sannfinländarna.
Partiledare Timo Soini (Sannfinl.) fann hela stödpaketet moraliskt, ekonomiskt och politiskt ansvarslöst. Han beskyllde regeringen för att stöda penningtvätt. Centern hade inte undertecknat interpellationen men hävdade i Sirkka-Liisa Anttilas anförande att de som inte fyller kriterierna för den gemensamma valutan skall släppas ut från euron. I fallet Cypern kunde man testa detta för euron faller inte med Cypern, sade Anttila.

Regeringen gick i sina anföranden in för att korrigera påståenden och efterlysa oppositionens alternativ. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) underströk att Finland inte betalar några budgetpengar till Cypern och att de som investerat nu får stå sin risk. Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) frågade om Sannfinländarna verkligen vill spränga euron och Centern om han skall informera ambassadörer att Centern vill utesluta länder ur euron.

Varven har fortsatt svårigheter

Frågan om de finländska varvens framtid såg igen dyster ut (Se tidigare Debatt i Finland). Regeringen beredde sig till och med på en situation då verksamheten upphör och bad justitiekansler se över ministeransvar ifall staten som borgenär måste träda in. Det är det sydkoreanska moderbolget STX som dras med stora ekonomiska svårigheter som är svåra att överblicka.

En ledande representant för bolaget försäkrade för Turun Sanomat att varven i Åbo och Raumo kan vara trygga och STX nog betalar sin andel i den uppgörelse som gjorts. Trots detta förekom uppgifter om att kassan kan tömman på några veckor.

Höll Sdp på att spricka

Talman Eeero Heinäluoma (Sdp) vållade stor uppmärksamhet när han i en nyutkommen bok när han förklarar sitt beslut att lämna ordförandeposten i partiet med att han såg en stor risk för att Erkki Tuomioja skulle samla sina skaror och lämna partiet. Heinäluoma sade att han var rädd för en partisplittring.

Uppgiften fick inget stöd bland övriga socialdemokrater och Tuomioja själv tog avstånd från Heinäluomas uppfattning om läget.

Medborgarinitiaven till utskott

Riksdagens talmanskonferens har slagit fast hur medborgarinitiativ skall behandlas i riksdagen. Det första initiativet lämnades in för drygt en månad sedan och innehöll krav på att förbjuda pälsnäring i Finland. Då hela saken är ny har behandlingsgången varit oklar. Nu slogs fast att initiativtagarna inom sex månader skall få besked om vad som sker med initiativet. Det betyder inte att behandlingen då skall vara klar. Vidare skall utskottet i vanlig ordning höra sakkunniga. Dessutom rekommenderas utskottet offentliga hearingar. Utskottet får sedan själv avgöra om det gör upp ett betänkande som förs till plenum för beslut. Det krävs 50 000 underskrifter för att ett initiativ skall tas upp i riksdagen.

Soini vill byta ut Centern gruppledare

Sannfinländarnas partiledare Timo Soini bröt under veckan mot en oskriven politisk lag när han krävde att Centern sätter riksdagsgruppens ordförande Kimmo Tiilikainen på hyllan. Soinis utfall var ett svar på Tiilikainen tidigare sondering av möjligheterna till samarbete de två oppositionspartierna emellan. Han tog samtidigt avstånd från den rasism en del sannfinländare står för och Soinis ovilja att ta avstånd från dem.

Skriv ut

Uppdaterat 23.4.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter