Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 17/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 17/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 17

Veckan började med statsministerns besked om ytterligare en arbetsgrupp som skall se över både kommunreform och reform av social- och sjukvården. I gruppen ingår en rad ministrar samt grupledare i riksdagen. Tid finns till mitten av maj för att äntligen nå klarhet ifråga om reformerna.

Ljusning för varven

I slutet av veckan blev det klart att Stx-varvet i Åbo kommer att bygga de två tyska kryssningsfartyg som beställts. Både Åbovarvets och Raumovarvets framtid har varit hotade då deras koreanska moderbolag varit i gungning (se tidigare Debatt i Finland). Det tidigare utlovade statliga stödet blir oförändrat och moderbolaget tillskjuter det kapital som tidigare utlovats. Ännu i början av veckan ansågs affären hotad men förhandlarna nådde en lösning.

Bred energipolitisk beredning

Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) ämnar tillsätta en bred kommitt'e för att dra upp riktlinjer för Finlands energipolitik fram till år 2050. Oppositionen inbjuds att delta i arbetet,, vilket under senare år har varit mycket ovanligt. Vapaavuori berättade att han kommit överens om saken med statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainen (Sdp).

Branschvisa löneförhandlingar

Ordföranden för Finlands näringsliv Ilpo Kokkila avvisade under veckan alla tankar på en central löneuppgörelse i höst. Han slog fast att förhandlingarna blir bransxhvisa och att arbetsgivarna eftersträvar så små löneförhöjningar som möjligt. Ju närmare noll man kommer, desto bättre, formulerade sig Kokkila.

Presidentseminarium omsäkerheten

President Sauli Niinistö berättade under veckan att han i juni kommer att arrangera ett seminarium på presidentens sommarresidens Gullranda. Temat blir Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Niinistö ämnarbjuda in ett hundratal experter, beslutsfattare ochrepresentanter för näringslivet, media och organisationer. Om så önskas kan seminariet bli entradition, förklarade Niinistö.

Starkt stöd för pälsnäringen

En klar majoritet bland riksdagsledamöterna stöder fortsatt pälsdjursnäring. Det blev klart när riksdagen under veckan remissdebatterade medborgarinitiativet om förbud mot pälsdjursfarmer (Se tidigare Debatt i Finland). Endast Vänsterförbundet och De gröna är för ett förbud, medan Socialdemokraterna vill införa ett system med exporttillstånd för pälsar. Det blev nu också klart att jord- och skogsbruksutskottet kommer att göra upp ett betänkande som ännu blir föremål för beslut i plenum.

Majoritet för stram ekonomi

En klar majoritet av finländarna anser att det nu behövs stram ekonomi med inbesparingar och nedskärningar, framgår det ur en undersökning som TNS Gallup gjort för de fyra stora partierna. Ifråga om behovet av stimulans är resultatet oklarare och en dryg tredjedel anser att skattelindringar och ökad upplåning vore bra. Mätningen visar också att nära hälften tycker att de svaga länderna kunde lämna euron även om det kunde betyda följdverkningar i Finland. Två tredjedelar motsätter sig en tätare ekonomisk union med gemensamt ansvar medan över hälften motsätter sig att Finland lämnar euron.

Byte i stora utskottet

Centerriksdagsledamoten Antti Kaikkonen som fick ett villkorligt fängelsestraff för valfinansiering via stiftelse (Se tidigare Debatt i Finland) lämnade under veckan viceordförandeposten i stora utskottet som behandlar EU-ärenden. Han lämnade posten trots att han fått stöd för att fortsätta av alla partier utom Sannfinländarna som krävde hans avgång.Han efterträds av tidigare ministern Paula Lehtomäki (C).
 

Skriv ut

Uppdaterat 30.4.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter