Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomi vahvistaa ihmisoikeusprofiiliaan sosiaaliturvan puolestapuhujana YK:ssa - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 9.7.2013

Suomi vahvistaa ihmisoikeusprofiiliaan sosiaaliturvan puolestapuhujana YK:ssa

Suomi isännöi 3. kesäkuuta yhdessä Brasilian pysyvän edustuston ja YK:n äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia tarkastelevan erityisraportoijan kanssa sivutapahtuman sosiaaliturvan ihmisoikeusnäkökohdista. Suomen pysyvän edustajan suurlähettiläs Päivi Kairamon puheenjohtajuudella järjestetty paneelikeskustelu keskittyi erityisesti sosiaaliturvaan YK:n post-2015-kehitysagendalla. Tilaisuudessa panelisteina toimivat ihmisoikeuserityisraportoija Magdalena Sepúlvedan lisäksi Jarna Petman Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteasta, Krzysztof Hagemejer Kansainvälisestä työjärjestöstä ja Wouter van Ginneken YK-järjestöjen globaalista perusturva-aloitteesta (SPF-aloite).

Oikeus sosiaaliturvaan on suojattu muun muassa YK:n ihmisoikeusjulistuksen 22. pykälässä sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Panelistien mukaan teema on noussut viime aikoina lukuisten eri foorumien agendalle, mutta sopimuksista ja julistuksista huolimatta sosiaaliturvan näkeminen ihmisoikeutena kohtaa edelleen monia haasteita. Niihin vastaaminen vaatisi erityisraportoijan mielestä enemmän panostusta valtioiden ja kansainvälisen yhteisön taholta; sosiaaliturvan paikan varmistaminen osana post-2015 -kehitysagendaa olisi hyvä ensiaskel asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilaisuudessa korostettiin, että sosiaaliturvan käytännön toteutuksen mahdollistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää saada aikaiseksi selkeä, toimeenpantavissa oleva mandaatti. Globaalin perusturva-aloitteen liiton edustaja, Van Ginneken muistutti, että kyseiset valtuutukset voidaan saada esimerkiksi YK:n talous- ja sosiaalineuvostolta, yleiskokoukselta ja ihmisoikeusneuvostolta. Juuri tämän takia niiden sitouttamista sosiaaliturvan globaaliin hankkeeseen voidaan pitää ensiaskeleena teeman eteenpäin viemiseksi myös muilla foorumeilla.

Ongelmallisten kohtien korostamisesta huolimatta tilaisuudessa nousi esille myös myönteisiä saavutuksia ja edistysaskeleita. Mainitsemisen arvoisena nähtiin erityisesti eri foorumien välisen yhteistyön lisääntyminen. Nykyään esimerkiksi Maailmanpankki ja UNICEF tekevät yhteistyötä sosiaaliturva-agendan eteenpäin viemiseksi. Tilaisuuteen osallistuneen ulkoministeriön sosiaalisen kehityksen neuvonantajana toimivan Timo Voipion mukaan sosiaaliturvasta on tullut ”muodikas” käsite. Tärkeintä olisi kuitenkin varmistaa, etteivät tavoitteet jäisi ainoastaan abstrakteiksi käsitteiksi ja normatiiviset agendat pelkiksi ilmassa leijuviksi sanoiksi. Päätöslauselmissa, suosituksissa ja sopimuksissa turvattujen oikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti ja käytännön tasolla tulisi olla sosiaaliturvan puolestapuhujien ensisijainen tavoite.
 

Tiivistelmäraportti (julkaisu) erityisraportoijan ihmisoikeuslähtöisestä näkökulmasta sosiaaliturvaan:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=250472&contentlan=1&culture=fi-FI

Kansainvälisen yhteisön – YK:n johdolla – rakentamasta globaalista perusturva-aloitteesta voi lukea lisää täältä:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321

UNICEF:n ja Maailmanpankin lähestymistapa sosiaaliturvajärjestelmien rakentamiseen:
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF-WB_systems_note_formatted.pdf
 

 

TulostaJaa kirjanmerkki

Päivitetty 9.7.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot