Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 33-34/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 33-34/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 33 och 34

Slutet av augusti satte som vanligt fart på det politiska livet och månadens sista vecka (35) har hunnit kallas superveckan. Då samlar statsministern hela raden beslutsfattare kring det kritiska ekonomiska läget, då skall regeringen slå fast nästa års budgetförslag och diskutera strukturreformer och då väntas arbetsmarknadens parter söka nå en uppgörelse. Redan veckorna innan märktes klara försök att öka krismedvetenheten och skapa acceptans för kommande beslut.

Press på arbetsmarknaden

Socialdemokraternas partiledare, finansminister Jutta Urpilainen brukade osedvanligt hårda ord då hon talade vid riksdagsgruppens sommarmöte i Lahtis. Om parterna på arbetsmarknaden inte kan nå en moderat uppgörelse kan de inte längre bevara sina nuvarande positioner som beslutsfattare, sade Urpilainen.

Beslutstidtabell

Statsminister Jyrki Katainen (saml.) lade fram en tidtabell för regeringens kommande beslut när samlingspartiets ministrar möttes i Joensuu. Enligt statsministern diskuteras strukturreformer i samband med budgetbehandlingen i regeringen vecka 35 men konkreta beslut blir aktuella före utgången av november månad. Arbetsmarknadens parter involveras i diskussionerna.

Statskulden ökar

Nya uppgifter från finansministeriet visar att statens skatteinkomster i år blir klart mindre än beräknat. Urtsprungligen räknade regeringen med ett budgetunderskott på sju miljarder euro. Summan korrigerades i maj till 7,8 miljarder men nu räknar ministeriet med ett underskott på nio miljarder när året är slut. Uppmärksamhet har speciellt fästs vid att inkomsterna från mervärdesskatten minskat klart, vilket tyder på att den inhemska konsumtionen gått ner.

40 000 arbetsplatser går förlorade

Trots att arbetskostnaderna i Finland är lägst i Norden och ligger nära tysk nivå kommer Finlands industriarbetsplatser att minska med över 40 000 under detta decennium. Detta har konsultbolaget Boston Consulting Group BCC kommit fram till i en nypublicerad rapport. Rapporten har analyserat läget i hela Norden och funnit det väldigt likartat. Bolagets råd till de nordiska beslutsfattarna är att satsa på konkurrenskraften genom att minska omkostnaderna. Speciella satsningar borde göras på småindustrin och den medelstora industrin.

Fler långtidsarbetslösa

Antalet arbetslösa har ökat, enligt arbets- och näringsministeriets uppgifter. Den totala ökningen sedan ifjol somras är 15 procent men antalet långtidsarbetslösa har ökat ännu mer - 20 procent. Hela 75 000 personer har varit arbetslösa över ett år. Enligt Statistikcentralens striktare siffror var arbetslöshetsgraden 6,6 procent.

Grundtryggheten får inte röras

Enligt en undersökning som Taloustutkimus gjort för rundradiobolaget Yle är finländarna beredda att gå med på större flexibilitet i arbetslivet men inte på att röra grundtryggheten. Beredskap tycks finnas att pruta på lönekrav, skärpa regler för att ta emot arbete och även höja pensionsåldern. Nej säger finländarna till sämre studiestöd och hemvårdsstöd.

Aktiebeskattningen korrigeras

Regeringspartierna ser ut att kunna enas om en korrigering av besluten från i våras om beskattningen av samfund och aktier. Regeringen fick då lov att riva upp sitt första beslut men också efter de korrigerande åtgärderna återstod problem (se tidigare Debatt i Finland). Problemet har speciellt handlat om hur man kan hindra att löneinkomster förvandlas till kapitalinkomster som beskattas lindrigare. Nu håller regeringen på att gå in för att avkastning i ickebörsnoterade bolag som överstiger det normala beskattas som löneinkomst.

Nytt angreppp på muslimer

Sannfinländarnas riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen har igen profilerat sig mot muslimska invandrare som han anser utgöra en belastning och en utgift. Enligt honom väntar invandrarna bara på att kallas till ett religionskrig. Uttalandet fördömdes skarpt från socialdemokratiskt och sfp-håll och minoritetsombudsmannen vände sig till statsåklagaren för att denne skulle granska uttalandet.

Minister regnbågsflaggade

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhimäki (Vf) väckte uppmärksamhet när han vid friidrotts VM i Moskva viftade med en regnbågsflagga för att uttrycka sin protest mot den ryska lagstiftningen. Enskilda politiker fann åtgärden politiskt oklok men Arhimäki höll fast vid att solidariteten med sexuella minoriteter är viktig.

Centern popular

Centern fortsätter att toppa opinionsmätningarna. I TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat noteras partiet för ett stöd på 21,9 procent. Samlingspartiet och Sannfinländarnas stöd uppgår till 18,7 procent och Socialdemokraternas till 16,3.

Olli Rehn överväger EU-valkandidatur

EU:s finländska ekonomikomissarie, centerpartisten Olli Rehn överväger att ställa upp som liberalernas toppkandidat i valet till EU-parlamentet nästa år. Toppkandidaten fungerar som grupperingens galjonsfigur och har goda möjligheter att efter valet få någon av de centrala posterna i unionen.

Rehns besked blandar delvis om korten för den sittande regeringen som vid bildningen kom överens om att nästa komissariepost går till Samlingspartiet. Både statsministern och utrikeshandelsminister Alexander Stubb har nämnts som möjliga kandidater.

Också inom Centern väckte Rehns besked en viss oro då han av många inom partiet anses för EU-vänlig och okritisk. Övriga kandidater vill inte gärna ge honom någon särställning.

Medborgarinitiativ mot "tvångssvenskan"

En medborgargrupp bestående av bland andra Samlingspartiets och Sannfinländarnas ungdomsförbund och Finskhetsförbundet har samlat in erforderliga 50 000 underskrifter med krav på att riksdagen skall behandla ett förslag om att slopa den obligatoriska undervisningen i svenska i de finska skolorna. Förslaget väntas inte få stöd i riksdagen och det är osäkert om något betänkande överhuvudtaget utarbetas. Debatt blir det i alla fall men regeringspartierna signalerade klart motstånd mot medborgarinitiativet.

Majoritet mot "tvångssvenska"

En majoritet av finländarna vill göra undervisningen i svenska i finska skolor frivillig enligt en undersökning som Taloustutkimus gjort för rundradiobolaget Yle. Speciellt Sannfinländarna och Socialdemokraterna var för frivillighet, medan framförallt Sfp och De gröna stödde obligatoriet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 27.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter