Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 44/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 44/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 44 

Nätangrepp mot utrikesministeriet

Utrikesministeriets datanät infiltrerades under flera år av en inkräktare. Det var fråga om ett avancerat APT-angrepp som dock inte nådde ministeriets hemligstämplade material. Saken upptäcktes redan i våras men har hemlighållits. Endast presidenten och regeringens utrikesutskott och några tjänstemän har känt till angreppet som utreds av skyddspolisen. I media förekom uppgifter om att angreppet kan ha kommit från Ryssland eller Kina.

Pensionsreform i sikte

Den sakkunniggrupp under ledning av överdirektör Jukka Pekkarinen som utrett pensionsfrågan presenterade under veckan den rapport som skall ligga till grund för förhandlingar med arbetsmarknadens parter. Enligt rapporten har finländarnas livslängd vuxit så snabbt att pensioonssystemet inte hunnit med. Trots bonuspremier har pensionsåldern i praktiken inte stigit tillräckligt. Den ligger idag på 63-68 år. Rapporten rekommenderar ingen speciell åtgärd men pekar på behov att reglera både pensionernas storlek och åldersgränserna.

Det stora problem som lyfts fram i rapporten gäller det faktum att en höjd pensionsålder mer eller mindre automatiskt kan leda till fler äldre arbetslösa. Detta sistnämnda oroar speciellt löntagarorganisationerna. De har nu tillsammans med arbetsgivarna ett knapp år på sig att utarbeta en reform som sedan förs till regering och riksdag.

Centern står stark

Centern fortsätter att dominera, enligt Taloustutkimus nya opinionsmätning för rundradiobolaget YLEs nyheter. Partiet noteras för ett stöd på 23,2 procent. Samlingspartiet ligger tvåa med 18,1 procent. Sannfinländarna har minskat till 17,4 och Socialdemokraterna ökat till 16,9 procent. Bland de mindre partierna kan noteras en nedgång med nära en procent för De gröna.

Finskt varv köps till Ryssland

Det ryska statliga varvsbolaget OSK är berett att köpa upp hela Helsingforsvarvet. Bolaget har hittills ägt halva bolaget och det sydkoreanska bolaget STX andra hälften av Arctech Helsinki Shipyard som är specialiserat på arktisk sjöfart. Varvet har under senare år byggt en rad specialfartyg. Nu uppges OSK vara speciellt intresserat av isbrytningskunskaper.

Risk för flygstrejk

Luftfartssektorn som blev utanför den centrala inkomstuppgörelsen (se tidigare Debatt i Finland) hotas nu av strejk i mitten av november. Om strejkhotet förverkligas stannar Finnairs och Blue1s trefik den 15.11. Problemet gäller fortsättningsvis Finnairs sparprogram. Bolaget vill ha in en skrivning som möjliggör försämringar i arbetsavtalen om bolaget inte uppnår sina sparmål.

Flera flyktingar

Regeringen har beslutat höja antalet kvotflyktingar som Finland mottar. Nästa år mottas 1050 flyktingar, vilket är 300 fler än i år. Främst kommer det att gälla flyktingar från Syrien men också flyktingar från Afganistan, Kongo och Sudan.

Konsumenterna pessimistiska

Konsumenternas förtroende för ekonomin har försvagats, enligt Statistikcentralens mätning i oktober. Även bedömningarna av sysselsättningsläget har blivit dystrare.

Näringslivet positivare

Näringslivets förtroende för Finlands ekonomi förbättrades något i oktober, enligt Finlands näringslivs rundfråga. Fortfarande ligger förtroendet på minussidan men orderingången har förbättrats även om den ligger under det normala. Endast 55 procent av produktionskapaciteten brukades fullt ut.

Stenlund statssekreterare

Understatssekreterare Peter Stenlund har utnämnts till ny högsta tjänsteman vid utrikesministeriet efter statssekreterare Pertti Torstila som går i pension i slutet av februari. Stenlund har ansvarat för ministeriets administration sedan 2010 och har tidigare varit ambassadör i Oslo samt ansvarat för nordiskt samarbete. Han var tidigare partisekreterare i Svenska folkpartiet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 5.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter