Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Enighet i WTO god nyhet för världsekonomin - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 9.12.2013 | Utrikesministeriet

Enighet i WTO god nyhet för världsekonomin

Pressmeddelande 256/2013
7.12.2013

Världshandelsorganisationen WTO:s medlemsländer uppnådde enighet om det så kallade Bali minipaketet under ministermötet i Indonesien på lördag morgon. Paketet består av tre delar: åtgärder för att underlätta handel, jordbruksfrågor och utvecklingsfrågor. Det är det första multilaterala handelsavtalet sedan organisationen grundades 1995.

"Avtalet är ett viktigt steg på vägen mot ett multilateralt handelssystem. Utan den här lösningen skulle hela WTO:s trovärdighet vara i vågskålen", säger Europa- och handelsminister Alexander Stubb som företrädde Finland under mötet.

Stubb bedömer att det viktigaste resultatet ur Finlands synvinkel är åtgärderna för att underlätta handeln. Avtalet förbättrar utrikeshandelns smidighet och sänker export- och importutgifter. Att tullförfarandena underlättas gör tullbehandlingen snabbare och minskar onödigt pappersarbete.

Det ingår olika övergångsperioder i avtalet. Enligt OECD:s undersökning kommer implementeringen av avtalet att minska handelns kostnader med ca 10 procent i OECD:s medlemsländer och med 13–15,5 procent i övriga länder. De som gynnas mest av avtalet är små och medelstora företag i utvecklingsländer som nu är de som lider mest av administrativa utgifter och komplicerade förfaranden när varor ska röra sig över gränser.

Man enades också om några jordbruksfrågor under mötet. Avtalet ger utvecklingsländer rätt att betala mera stöd för lagring av jordbruksprodukter för att säkra tillgången till livsmedel. Det gjordes inga förändringar i WTO:s bestämmelser om exportstöd, men medlemsländerna ska sträva efter att hålla exportstödet på en möjligast låg nivå.

Avtalet som uppnåddes på Bali är en del av Doharundan som pågått sedan 2001.

"Det är fint att vi kunde nå enighet om minipaketet på Bali. Avtalet rör alla WTO:s 160 medlemsländer, inklusive alla världens största ekonomier. Nu ska vi fortsätta liberalisera världshandeln på bred front. Bilaterala och regionala frihandelsavtal kompletterar WTO:s multilaterala handelssystem", konstaterar minister Stubb.

För mera information: avdelningschef Markku Keinänen, tfn 050 441 0154, och minister Stubbs specialmedarbetare Lauri Tierala, tfn 040 841 7141

Intervjuförfrågningar: minister Stubbs pressattaché Mari-Kaisa Brander, tfn 040 131 3388
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter