Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 49/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 49/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 49

Festligheterna kring självständighetsdagen den 6.12 satte sin prägel på veckan men nya komplikationer uppstod också när det gäller regeringens planer på en omfattande kommunreform. Samtidigt väckte nya Pisaresultat bestörtning.

Ointresserade kommuner

Hela femtio av 320 kommuner i Finland hade valt att inte meddela om några avsikter att utreda kommunsammanslagningar när tiden för besked löpte ut. Största delen av de femtio ställer sig helt avvisande till sammanslagningar. En del av dem som signalerat beredskap att utreda anses också så negativa att resultat knappast kan nås.

Ursprungligen tänkte sig regeringen att utredningarna skulle vara klara våren 2014 och sammanslagningarna ske från och med 2016. Senare framgick emellertid att grundlagen förutsätter att kommunerna har vetskap om social-, hälso- och sjukvårdsreformen innan beslut om sammanslagningar fattas. Då denna reform når riksdagen tidigast i vår har kommunreformen i praktiken skjutits framåt.

Finlands Pisaresultat sjönk

När de finländska skolornas Pisaresultat under veckan publicerades framgick det att elevernas kunskaper i framförallt matematik sjunkit klart och Finland nu ligger på en tolfteplats passerat förutom av en rad asiatiska länder också av bl.a. Schweiz, Holland och Estland. Också läskunskaperna hade försämrats men inte lika drastiskt.
Sammanräknat ligger Finland fortsättningsvis bäst till i Europa och väst men försämringen är ett faktum. Samtidigt har skillnaden mellan flickor och pojkar ökat.

Svagt förtroende för regeringen

En färsk opinionsmätning gjord av TNS Gallup för Helsingin Sanomat visar att finländarnas förtroende för Jyrki Katainens sexpartiregering fortfarande är svagt. Endast en fjärdedel anser att regeringen lyckats medan 34 procent anser att den misslyckats. I praktiken är resultatet närmast oförändrat sedan sommaren då motsvarande mätning senast gjordes.

De två stora regeringspartiernas väljare är något mer positiva till regeringen än de mindre partiernas men skillnaderna är små.

Ljusningen i ekonomin dröjer

Nordea sänkte under veckan sin tillväxtprognos och räknar nu med att Finlands ekonomi växer med bara 0,8 procent nästa år och två procent år 2015. Banken räknar också med att arbetslösheten ökar.

Ekonomin stampar på stället

Den finländska ekonomin varken växte eller minskade under slutet av sommaren, framgår det av Statistikcentralens färska uppgifter. Under årets tredje kvartal var bruttonationalprodukten oförändrad jämfört med föregående kvartal men en procent under motsvarande kvartal året innan.

Palola ny tjänstemannabas

Sjökapten Antti Palola, 54, valdes under veckan till ny ordförande för tjänstemannacentralen STTK. Han efterträdde Mikko Mäenpää som lett centralorganisationen i fjorton år. Palola har senast lett Pardia som samlar löntagare inom den offentliga sektorn.

Skriv ut

Uppdaterat 10.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter