Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Stubb till EU:s handelsministermöte i Bryssel - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 7.5.2014 | Utrikesministeriet

Minister Stubb till EU:s handelsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 110/2014
7.5.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltar i EU:s handelsministermöte i Bryssel torsdagen den 8 maj. Huvudteman för mötet är frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, frihandelsförhandlingarna med Japan, Världshandelsorganisationen WTO:s arbetsprogram samt liberaliseringen av handeln med miljöprodukter.

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Kanada (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) är på slutrakan. Om man före torsdagen når samförstånd om de resterande öppna punkterna, presenteras ett färdigt förhandlingsresultat för ministrarna. Ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada skulle innebära avskaffande av tullar på 99 procent av produkterna genast eller inom ramen för övergångsperioder.

I frihandelsförhandlingarna mellan EU och Japan fästs i synnerhet uppmärksamhet vid  icke-tariffära handelshinder och vid offentliga anskaffningar. EU eftersträvar med snabb tidtabell ett övergripande och ambitiöst avtal med Japan.

Ministrarna diskuterar också resultaten från WTO:s ministermöte på Bali samt fortsatta åtgärder. EU:s mål är att innan slutet av innevarande år nå samförstånd om arbetsprogrammet för fortsättning av Dohanrundans förhandlingar. Enligt Finland bör man i synnerhet hålla fast vid tidtabellen för godkännande av avtalet som ska underlätta handelsförfaranden. Finland understryker också avslutandet av förhandlingarna om ett utvidgat informationsteknologiavtal under innevarande år. Ett utvidgat infromationsteknologiavtal skulle öppna nya exportmöjligheter för den finländska industrin.

På mötet fattar ministrarna också beslut om inledandet av förhandlingarna om liberaliseringen av handeln med miljöprodukter. I förhandlingarna strävar man till exempel efter en liberalisering av handeln med förnybara och rena energilösningar, behandlingsteknologier för avloppsvatten och utrustning för undersökning av miljöns tillstånd. Finlands mål är ett ambitiöst slutresultat som skulle innefatta en omfattande produktlista samt, i mån av möjlighet, miljötjänster och icke-tariffära handelshinder. 

Dessutom utbyter ministrarna synpunkter om handels- och investeringspartnerskapet mellan EU och Förenta staterna (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership).  Den femte rundan i förhandlingarna ordnas den 19-23 maj 2014 i Washington.

För mera information: minister Stubbs specialmedarbetare Lauri Tierala, tfn 0295 351 778, enhetschefen vid handelspolitiska enheten Jukka Pesola, tfn 0295 351 029

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter