Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Verksamhetfält: Miljön

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Miljö

Med över hundra miljöorganisationer är Genève ett centrum för internationellt samarbete i miljö frågor. Ständiga representationen deltar i samarbetet genom att  gå på möten och att ta del i multilaterala förhandlingar. Dessutom hålls nära kontakt med miljöministeriet som bär huvudansvaret för internationella samarbetet.

Det centrala verksamhetsstället för multilaterala miljöärenden i Genève är det internationella miljöhuset. I husets utrymmen fungerar en brokig skara av FN- och andra organisationer som betonar miljövård och hållbar utveckling. Den mest centrala av dessa organisationer är FN:s miljöprogram UNEP, grundat 1972. Genèves verksamhetsställe fungerar som UNEP:s Europeiska regionens huvudkontor, själva huvudkvarteret för hela organisationen befinner sig i Nairobi. I Genève behandlas bl.a. relationen mellan multilaterala handeln och miljön, biosäkerhet och vårdandet av haven. Finland är en betydelsefull finansierare av UNEP:s miljöfond. Ytterligare finansierar Finland också bl.a. UNEP:s tre kemikalie- och avfallssektorns sekretariat och projekt. Som ett exempel kan man nämna miljö och säkerhetsprojektet ENVSEC där flera internationella verkställare deltar och som koordineras i Genève.

Miljösamarbetet har också en central roll i ekonomikommissionens ECE:s verksamhet. ECE som befinner sig i Palais des Nations har en underlydande miljöpolitiks kommitté där man sammanställer miljöpolitikens lagstiftning och eftersträvar lagstiftningens verkställning i alla medlemsstater. Ytterligare koordinerar kommittén miljöministeriernas gemensamma Environment for Europe -process som har som avsikt att binda miljöärenden vid en mer omfattande helhet. Kommittén fungerar också som den regionala föreberedande organen för FN:s hållbara utvecklingskommitté (CSD). Miljövården och målsättningen om hållbar utveckling hör till alla underkommittéers verksamhet. Finland har undertecknat alla fem ECE avtal om miljövård och deltar aktivt i möten som ordnas av miljöpolitikkommittén.

Dagens största världsomfattande miljöutmaningen, klimatförändringen, är en viktig del av Världsmeteorologiska organisationens (WMO) verksamhet. Grundat år 1950, organisationen koordinerar internationella samarbetet i ärenden som gäller jordens atmosfär, väder, klimat och vattentillgångar. Organisationen ordnar internationella konferenser och möten där man behandlar klimatförändring. Den tredje världsomfattande klimatkonferensen går av stapeln i augusti -september 2009. WMO fungerar dessutom som sekretariat för mellan statliga klimatförändringspanelen IPCC, som tilldelades, tillsammans med USA:s förra vicepresident Al Gore, Nobels fredspris 2007. Med anknytning till klimatförändring finns det i Genève dessutom den internationella organisationen för utsläppshandel IETA.

Den andra världsomfattande utmaningen, försäkring av den biologiska mångformigheten, är en av naturvårdsunionen IUCN:s målsättningar. IUCN finns i Gland vid Genève -sjön. Avtalet som övervakar handeln på utrotningshotade djur, CITES, regleras av UNEP i det internationella miljöhuset. 

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.7.2010


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter