Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 24.5.2012 | Utrikesministeriet

FN-staterna gav rekommendationer om de mänskliga rättigheterna till Finland

De mänskliga rättigheternas tillstånd i Finland granskades i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève i går. Under en dialog, som räckte tre och en halv timme, ställde FN:s medlemsstater frågor om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland och gav kring 90 rekommendationer för hur tillståndet kan förbättras.

Det som särskilt kom fram var familjevåldet, främlingsfientligheten, hatpropagandan samt samernas och andra minoriteters rättigheter. Finlands delegation, under ledning av utvecklingsminister Heidi Hautala, redogjorde i sina svar för Finlands åtgärder för att ingripa i problemen.

I den periodiska granskningen (Universal Periodic Review, UPR) fick Finland mycket erkännande för sitt starka engagemang för att främja de mänskliga rättigheterna och jämlikheten. Den första nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, som godkändes denna vår, fick beröm. Finlands öppna och inkluderande attityd till beredandet av den nationella UPR-rapporten, i verkställandet av tidigare rekommendationer och i själva dialogen uppskattades också.

UPR-arbetsgruppen i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna godkänner rapporten om Finlands granskning fredagen den 25 maj. I rapporten ingår alla de rekommendationer som gavs Finland. Finland ska sedan överväga om rekommendationerna godtas och meddela sin ståndpunkt senast i september, när rådet ska godkänna granskningsrapporten. Under dialogen förband sig Finland att avge en mellanrapport om hur rekommendationerna verkställs 2014. Följande UPR-granskning sker 2016.

I en inspelning genast efter dialogen, på FN:s gård i Genève, kommenterar utvecklingsminister Heidi Hautala dialogen och dess betydelse för människorättsarbetet i Finland.

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter