Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 21/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 21

Socialdemokraternas ordförande Jutta Urpilainen stärkte märkbart sin ställning när hon under veckan enhälligt omvaldes för en tredje tvåårsperiod i ledningen för partiet. All kritik var nu som bortblåst och intresset focuserades på övriga personval och politiska linjedragningar. Centyerns ordförandeomröstning bringade ingen klarhet inför ordförandfevalet som väntas stå mellan riksdagsledamöterna Tuomo Puumala och Juha Sipilä.

Måttfull ekonomi

Partiledare Jutta Urpilainen gjorde ett antal markeringar vid Socialdemokraternas partikongress, som gick av stapeln i Helsingfors under veckan. Hon slog fast att Sdp inte accepterar tvångssammanslagningar av kommuner men är för en kommunreform, att Sdp är en folkrörelse för 99 procent och motsätter sig växande inkomstklyftor och högerns angrepp på det nordiska välfärdssamhället. Vidare förklarade hon att Sdp inte accepterar planerna på att möjliggöra det för finländare att anonymt äga aktier. Enligt Urpilainen bör ekonomin demokratiseras och måttfullmhet vara riktgivande inom näringslivet.

Nya i Sdp:s ledning

Socialdemokraternas partiledare Jutta Urpilainen återvaldes enhälligt vid partiets kongress i Helsingfors i slutet av veckan. Byte och en betydande föryngring blev det däremot på de övriga posterna i partiets ledning. Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru, 37, valdes till första viceordförande, riksdagsledamot Antti Lindtman, 29, till andra och stadsfullmäktig Eero Vainio,25, till tredje viceordförande. Ny partisekreterare blev FFC:s informationschef Reijo Paananen.

Väyrynen vann knappt

När Centerns rådgivande medlemsomröstning blev klar i slutet av veckan visade det sig att hedersordföranden Paavo Väyrynen fått flest röster av den drygt tio procent av partimedlemmarna som deltagit i omröstningen. Väyrynen fick cirka 36 procent, riksdagsledamot Juha Sipilä cirka 33 procent och Tuomo Puumala cirka 30 procent av rösterna. Följden blev att ordförandekampen förblev öppen och partikongressen avgör vem som leder Centern framöver. Drygt 15 000 och partioets drygt 150 000 medlemmar deltog i omröstningen.

Eutanasidebatt

De gröna fattade vid sin partikongress efter intensiv debatt beslut om att varje människa har rätt till en god död, vid behov med hjälp av god terminalvård eller om så önskas i sista hand med medhjälp. Beslutet föranledde omedelbara reaktioner från såväl Sannfinländarna som Kristdemokraterna. Sannfinländarnas partiledare Timo Soini frågade sig om De gröna samlar frivilliga mördare och beskyllde partiet för att leka herre över liv och död. Kristdemokraternas partiledare Päivi Räsänen meddelade entydigt att hennes parti inte deltar i en reghering som legaliserar dödande av handikappade och sjuka. De större partierna har inte tagit ställning i eutanasifrågan men enskilda riksdagsledamöter har framfört uppfattningar i linje med De grönas. I sociala media har debatten gått het.

Motstridiga besked från kommunerna

När samtliga kommuner uttalat sig om regeringens planer på omfattande kommunreformer har det blivit klart att åsikterna går kraftigt isär. Tjänstemannarapporten som tog fasta på 70 kommuner (Se tidigare Debatt i Finland) ter sig helt orealistisk. 83 procent av kommunerna anser en reform nödvändig men endast hälften av 320 kommuner är inställda på en utredning av kommungränserna- En lång rad fattiga kommuner har ingen kommun att förhandla om samgång med samtidigt som hela raden kommuner som gränsar till större städer är ointresserade av samgång. Cirka en tredjedel av kommunerna ställer upp på tjänstemannaplanerna. Regeringen skall inom kort ta ställning till hur man går vidare och riksdagen skall ännu innan sommarpausen diskutera reformen.

Sannfinländarna backar

Sannfinländarnas understöd ligger långt under den nivå partiet nådde vid riksdagsvalet ifjol, enligt den mätning inför höstens kommunalval som Reklamtv beställt av Research Insight Finland. Partiet väntas få mellan fem och 12,1 procent av rösterna. Marginalen är såpass stor beroende på partiets stora framgång i senaste riksdagsval jämfört med senaste kommunaslval. Samölingspartiet noterades i mätningen för 23 procent, Socialdemokraterna för 21 och Centern för 20 procent.

Allt större behov av ramavtal

Fackcentralen FFC:s ( finska LO) ordförande Lauri Lyly kritiserade skarpt arbetsgivarnas negativa inställning till det ramavtal som senaste höst ingicks mellan arbetsmnarknadens centralorganisationer när han talade vid FFC:s fullmäktigemöte under veckan. Enligt Lyly växer behovet av en central uppgörelse efter den nuvarande. Han anser att det är fackets centrala uppgift att trygga allas köpkraft men att formerna för detta kan diskuteras- Lyly oroade sig också över att facket är splittrat och tyckte det vore bra om tjänstyemannacenmtralen FTFC och FFC kunde gå samman.
 

Skriv ut

Uppdaterat 29.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter