Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 28-29/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 28 och 29

Mitt under riksdagens sommarpaus och den politiska stiltjen kom det ekonomiska läget i Spanien och euroländernas stödåtgärder att föranleda intensiv politisk debatt och extra inkallande av riksdagen i Finland.

Katainen fann läget farligt

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) betecknade i mitten av juli eurokrisläget som mycket farligt. Han jämförde situationen med den 2010 då Grekland var nära att falla samman. Då var risken för en totalkatastrof uppenbar och så ligger det till också nu, sade Katainen som också uttryckte stark oro för den förtroendeklyfta som vuxit upp mellan nord och syd, även om den hittills kunnat överbryggas.

Kritik mot lånesäkerhet

Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Jan Vapaavuori överraskade med att ifrågasätta de finländska kraven på säkerhet för lån till krisländer. Enligt honom finns det risk för att Finland med sina krav förlorar inflytande och politisk tyngd i Europa. Uttalandet mötte omedelbart mothugg från Vapaavuoris socialdemokratiska kollega Jouni Backman som hänvisade till regeringsprogrammet och varnade för att det kan bli regeringskris utöver den ekonomiska krisen. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) krävde klara besked av Samlingspartiet och statsminioster Jyrki Katainen (Saml.) försäkrade att partiet står bakom kraven på säkerhet.

I flera mediakommentarer sågs Vapaavuoris utspel som en markering för att lugna mot regeringen kritiska röster inom Samlingspartiet.

Spanien ställer säkerhet

Finland lyckades på rekordtid nå ett avtal med Spanien om säkerhet för de lån som euroländerna beviljar via den tillfälliga lånemekanismen. Uppgörelsen liknar den Finland tidigare gjort med Grekland och innebär att Spanien erlägger 40 procent av lånesumman och dessa pengar placeras så att de ger en avkastning som motsvarar hela den summa Finland garanterar.

Riksdagen inkallades

För första gången på 50 år inkallades hela riksdagen till plenum mitt under sommarpausen för att godkänna stödet till de spanska bankerna. Kvällen innan plenum fick riksdagsledamöterna ett 17 sidor långt sammandrag på finska och svenska av det 130 sidor långa engelskspråkiga avtal som överenskommits med de spanska bankernas skyddsfond. Själva avtalet fanns till påsyn i riksdagen.

Oppositionen starkt kritisk

När riksdagen behandlade det spanska stödpaketet fortsatte oppositionen sin kraftiga kritik av regeringens linje. Sannfinländarna med partiledare Timo Soini i spetsen tog i kraftigt raljerande formuleringar avstånd från allt stöd och hänvisade till hur Finland själv red ut sin bankkris i början av 1990-talet. Centerledaren Juha Sipilä framträdde mer återhållsamt men underströk att varje land själv måste stå för sina banker. Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) underströk att alternativet är kaos i Spanien och följder för hela euroområdet. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) förklarade att säkerhetsavtalet med Spanien svarade mot Finlands mål och Spanien genomgår en hård sanering.
Riksdagen godkände avtalet och gav regeringen förtroende med regeringspartiernas röster.

Oenighet om prioritet

EU:s ekonomikommissarie Olli Rehn förklarade i en intervju att euroländerna från fall till fall avgör vilken prioritet borgenärerna har till stödpaketen från den permanenta stödmekanismen. Han förklarade att det i avtalspreambeln talas om första prioritet men att saken inte nämns i avtalsparagraferna. Nu har beslut fattats om att avstå från första prioritet ifråga om Spanien.

Ordföranden för riksdagens stora utskott (EU-utskottet) Miapetra Kumpula-Natri (Sdp) reagerade omedelbart och bad om en förklaring. Enligt henne och flera rättslärda godkände riksdagen i juni avtalet om den permanenta mekanismen i tron att allt stöd gav första prioritet.

Tillväxten 2,7 procent år 2011

Fjolårets tillväxtprocent stannade enligt de slutgiltiga beräkningarna vid 2,7 procent, vilket är något lägre än de preliminära uppfterna från i våras. Då räknade man med 2,9 procent. Trots tillväxten ligger nationalprodukten fortfarande tre procent under nivån år 2008.

Inflationen avtar

Inflationstakten avtog klart i juni. Enligt Statistikcentralens färska uppgifter var inflationen på årsnivå i juni 2,7 procent mot 3,1 i maj.

Mer plus än minus i EU

Majoriteten av finländarna anser att EU-medlemskapet är en bra sak. TNS Gallup gjorde mätningen för Aamunlehti och ReklamTV. Den kritik som framkom riktades mot lantbruks- och landsbygdspolitiken och invandring.

Många vill rösta om euron

44 procent av finländarna vill ha en folkomröstning om euron medan 49 procent inte vill ha det, framgår det ur en mätning som Think If Laboratories gjort för ReklamTV.

Skriv ut

Uppdaterat 24.7.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter