Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 6.9.2012 | Ulkoministeriö

Suomi innovatiivista kehitysrahoitusta edistävän ryhmän johtoon

Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Tiedote 209/2012
6.9.2012

Suomi otti syyskuun alussa vastaan kansainvälisen innovatiivisia kehitysrahoitusmalleja ajavan ryhmän (The Leading Group on Innovative Financing for Development) puheenjohtajuuden. Puheenjohtajuus vahvistaa Suomen roolia uusien kehitysrahoitusmallien luojana ja edistäjänä, hallitusohjelman ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Suomen kehittämä malli, jossa mahdollisia päästöoikeuksien huutokauppatuloja on tarkoitus kohdentaa kehitysyhteistyöhön, toimii innoittajana muillekin.

Perinteistä kehitysapua täydentävien uusien – sekä yksityisen että julkisen sektorin – rahoituslähteiden rooli tulee jatkossa korostumaan, jotta voidaan vastata pitkän aikavälin kehityshaasteisiin. Samalla on tärkeää löytää toimivia malleja siihen, että rahoitus todella tukee köyhien maiden kestävää kehitystä ja omistajuutta sen toteuttamisessa. Uusien rahoitusmekanismien analysoinnissa tulee keskeisessä roolissa olemaan myös instrumenttien vaikuttavuuden, oikeudenmukaisuuden, kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen. Esimerkki innovatiivisesta rahoituksesta on muun muassa Ranskassa jo käytössä oleva lentolippuvero.

Suomi on nostanut innovatiivisia rahoituslähteitä ja verotuskysymyksiä esiin muun muassa tukemalla OECD:n Verotus- ja kehitystyöryhmää ja järjestämällä kansainvälisen siirtohinnoittelukokouksen Helsingissä yhdessä Tax Justice Networkin ja Kepan kanssa kesäkuussa 2012.

Leading Group on Innovative Financing for Development on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Ryhmässä on mukana 63 jäsenmaata ja toimintaan osallistuu myös kansainvälisiä järjestöjä sekä kehitysrahoituslaitoksia (Maailmanpankki, alueelliset kehityspankit, YK-järjestöjä) sekä kansalaisjärjestöjä. EU-maista ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Itävalta, Kypros, Luxemburg, Puola, Ranska, Romania ja Saksa. Myös esimerkiksi Norja ja Euroopan komissio ovat ryhmän jäseniä. Puheenjohtajana toimivat puolivuosikausittain vuorotellen kehitysmaa ja teollisuusmaa. Ryhmän pysyvä sihteeristö on Ranskassa. Aikaisemmin puheenjohtajina ovat toimineet mm. Mali, Japani, Ranska, Norja ja Korea.

Käytännössä puheenjohtajuutta hoitavat yhteistyössä ulkoministeriö ja valtionvarainministeriö keskeisten asiantuntijaviranomaisten tuella.

Lisätietoja: neuvonantaja Iina Soiri, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6172, etunimi.sukunimi@formin.fi, lähetystöneuvos Pekka Hukka, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6033, etunimi.sukunimi@formin.fi, ja finanssisihteeri Jussi Lehmusvaara, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30186, etunimi.sukunimi@vm.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.9.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot