Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 7.9.2012 | Ulkoministeriö

Suomi ja Viro järjestävät Kansainvälisen rikostuomioistuimen 10-vuotisjuhlaseminaarin Tallinnassa

Tiedote 210/2012
7.9.2012

Suomi ja Viro järjestävät Tallinnassa 10.-11. syyskuuta Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) 10-vuotista taivalta juhlistavan seminaarin, jonka aiheena on rikosten uhrien asema ja oikeudet ICC:ssä vireillä olevissa oikeudenkäynneissä. ICC:n toimivaltaan kuuluvat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Tilaisuuden avaavat Suomen ja Viron ulkoministerit Erkki Tuomioja ja Urmas Paet. Rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokunnan puheenjohtaja, ministeri Elisabeth Rehn on kutsuttu tilaisuuden pääpuhujaksi. Seminaarin käytännön järjestelyistä vastaa Viron ihmisoikeusinstituutti.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustanut Rooman perussääntö tuli voimaan 1.7.2002. Kansainvälisen rikosoikeuden ja erityisesti kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrien näkökulmasta yksi merkittävimmistä Rooman perussäännön mukanaan tuomista uudistuksista oli perussäännön sisältämät määräykset uhrien asemasta tuomioistuimessa vireillä olevissa oikeudenkäynneissä sekä määräykset uhrien oikeuksista hyvityksiin.

Tallinnassa järjestettävän seminaarin aihe on erityisen ajankohtainen, sillä ICC antoi historiansa ensimmäinen tuomion aiemmin tänä vuonna Kongon demokraattista tasavaltaa koskevassa Lubanga-tapauksessa. ICC tuomitsi kapinallisjohtaja Lubangan 14 vuoden vankeuteen syyllisenä lapsisotilaiden värväämiseen ja käyttämiseen taisteluissa syyskuun 2002 ja kesäkuun 2003 välillä Iturin alueella Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Viime kuussa tuomioistuin antoi uhreille maksettavia hyvityksiä koskevan päätöksensä, jossa tuomioistuin muotoili yleiset periaatteet hyvityksiä koskien ja antoi ICC:n uhrirahastolle (Trust Fund for Victims of the ICC) tehtäväksi panna tässä tapauksessa uhreille maksettavat hyvitykset täytäntöön.

Uhrirahasto on Kansainvälisen rikostuomioistuimen alainen rahasto, jonka tehtävä on kaksitahoinen. Toisaalta se on linkitetty ICC:n oikeudenkäynteihin ja tuomioistuimen uhreille määräämien korvausten täytäntöönpanoon. Uhrirahasto voi myös ICC:n oikeudenkäynneistä riippumatta ja jo ennen tuomion antamista yksittäisessä tapauksessa auttaa uhreja yleisellä hanketuella. Tuomioistuimen päätöksellä ensimmäistä kertaa aktivoitiin uhrirahaston hyvityksiä koskeva mandaatti.

Suomi on kuulunut alusta lähtien ICC:n aktiivisten tukijoiden joukkoon. Suomi on yksi ICC:n uhrirahaston suurimmista avunantajamaista ja on sitoutunut tukemaan rahaston toimintaa myös tulevaisuudessa.

Tallinnan-vierailunsa aikana ulkoministeri Tuomioja käy myös kahdenväliset keskustelut Viron ulkoministerin Paetin kanssa. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa kahdenväliset suhteet, Itämeren alueen yhteistyö, EU:n Itäinen kumppanuus, mukaan lukien Valko-Venäjän tilanne ja ajankohtaiset YK-asiat. Ulkoministerit allekirjoittavat tapaamisessa yhteistyöpöytäkirjan suomalaisen diplomaatin sijoittamisesta kuudeksi kuukaudeksi Viron suurlähetystöön Tbilisiin Georgiaan.

Lisätietoja: kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkö Satu Suikkari-Kleven, puh. 09 1605 5726 tai 040 760 3578, ja lainsäädäntösihteeri Virpi Laukkanen, puh. 09 1605 5588 tai 040 753 6134, ulkoasiainsihteeri Ann-Mari Fröberg, Pohjoisen Euroopan yksikkö 040 352 3537

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.9.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot