Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 7.9.2012 | Utrikesministeriet

Finland och Estland ordnar jubileumsseminarium i Tallinn när Internationella brottmålsdomstolen fyller tio år

Pressmeddelande 210/2012
7.9.2012

Finland och Estland ordnar ett jubileumsseminarium i Tallinn den 10–11 september med anledning av att Internationella brottmålsdomstolen fyller tio år. Tema för seminariet är brottsoffrens ställning och rättigheter under pågående rättegångar i ICC. Till ICC:s behörighet hör folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Seminariet öppnas av Finlands och Estlands utrikesministrar Erkki Tuomioja och Urmas Paet. Styrelseordföranden för ICC:s brottsofferfond, minister Elisabeth Rehn är inbjuden huvudtalare vid seminariet. Estlands institut för mänskliga rättigheter ansvarar för arrangemangen.

Internationella brottmålsdomstolen grundades genom Romstadgan som trädde i kraft den 1 juli 2002. Ur internationell straffrättslig synvinkel och särskilt med tanke på dem som utsatts för allvarliga internationella brott är en av de viktigaste förbättringarna som Romstadgan medförde föreskrifterna om brottsoffrets ställning i domstolen under pågående rättegång och föreskrifterna om offrets rätt till ersättning.

Jubileumsseminariets tema är särskilt aktuellt eftersom ICC tidigare i år utfärdade den första domen i sin historia. ICC dömde krigsherren Thomas Lubanga till 14 års fängelse som skyldig till att ha värvat och använt barnsoldater i striderna i Ituri i östra delen av Demokratiska republiken Kongo mellan september 2002 och juni 2003. Förra månaden gav domstolen sitt beslut angående ersättning till offren och formulerade allmänna principer angående utbetalning av ersättningar. Domstolen gav brottsofferfonden (Trust Fund for Victims of the ICC) i uppgift att verkställa beslutet om ersättningar.

Brottsofferfonden är en fond underställd Internationella brottmålsdomstolen och har två uppgifter. Den ska dels verkställa utbetalningen av de ersättningar som domstolen fastställer till offren i ICC:s rättegångar. Brottsofferfonden kan också oberoende av ICC:s rättegång och redan innan den fällt en dom i enskilda fall hjälpa offer genom allmänt bistånd. I och med domstolens beslut aktiverades för första gången brottsofferfondens mandat gällande ersättningar.

Finland har från första början hört till dem som aktivt stött ICC. Finland är en av de största bidragsgivarna till ICC:s brottsofferfond och har förbundit sig till att stödja fonden också i framtiden.

Under sitt besök i Tallinn ska utrikesminister Tuomioja också föra ett enskilt samtal med utrikesminister Paet. Diskussionen ska bland annat handla om ländernas bilaterala relationer, samarbetet kring Östersjön, EU:s östra grannskap, inklusive situationen i Vitryssland och aktuella FN-ärenden. Utrikesministrarna ska också underteckna ett samarbetsprotokoll om att placera en finländsk diplomat vid Estlands ambassad i Tbilisi i Georgien i sex månader.

För mera information: chefen för enheten för folkrätt Satu Suikkari-Kleven, tfn 09 1605 5726 eller 040 760 3578, lagstiftningssekreterare Virpi Laukkanen, tfn 09 1605 5588 eller 040 753 6134, utrikessekreterare Ann-Mari Fröberg, enheten för norra Europa, tfn 040 352 3537

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter