Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 36/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 36

Den politiska höstsäsongen har inletts sedan regeringen kommit överens om sitt budgetförslag och riksdagen återupptagit sitt arbete. Hösten väntas präghlas av kommunalval, eurokris och en rad reformer som främst dikteras av krav på inbesparingar.

Arbetsgivarna fällde utbildningsöverenskommelse

Finlands näringsliv överraskade stort när organisationen förkastade det förhandlingsresultat som arbetsmarknadens parter efter svåra förhandlingar enats om. Förslaget som löntagarorganisationerna godkänt hade gett alla löntagare rätt till tre dagars utbildning i året och arbetsgivarna motsvarande skattefördelar. Frågan var länge föremål för olika tolkningar av skrivningarna i ramavtalet från i fjol, men ansågs löst när ett förhandlingsresultat uppnåddes. (Se tidigare Debatt i Finland)
Arbetsminister Lauri Ihalainen (Sdp) fann arbetsgivarnas beslut överraskande och problematiskt med tanke på förhandlingskulturen. Han avser nu att träffa parterna för att finns en utväg.

Pensionsmiljoner i skatteparadis

De finländska pensionsbolagen har placerat miljardbelopp i skatteparadis, berättade Helsingin Sanomat vid månadsskiftet augusti-september. Placeringarna motiveras med att placeringar via fonder i företag gör det praktiskt taget omöjligt att undvika skatteparadisen. Uppgifterna väckte omedelbart debatt och krav på förbud, alternativt åtgärder mot paradisen.

Planer på begränsning av ränteavdrag

Finansministeriet utarbetar som bäst ett lagförslag som tar sikte på att begränsa eller hindra konserner att via interna lån göra stora ränteavdrag vid beskattningen. Idag kan ett finländskt företag helt lagligt ta upp ett högräntelån av ett moder- eller dotterbolag i ett skatteparadis. Ränteinkomsterna beskattas då lägre än i Finland eller inte alls och räntorna kan dras av i beskattningen i Finland. Nu planeras klara begränsningar såväl inom Finland som över gränserna. Planerna har redan väckt kritik inom Finlands näringsliv.

Polisreform vållar debatt

Regeringen förbereder som bäst en reform av polisväsendet och kommer under hösten att lägga fram förslag. En arbetsgrupp har föreslagit stora omläggningar i form av ett kraftigt minskat antal polisinrättningar och slopande av den rörliga polisen. Förslaget har väckt stark kritik från oppositionens sida men också vållat tveksamhet inom regeringspartierna. Bakom förslagen ligger krav på inbesparingar.

Konflikter bland Sannfinländarna

En allvarlig konflikt inom Sannfinländarnas Helsingforsdistrikt framkom under augusti månad. Ett extra distyriktsmöte avsatte riksdagsledamot Juha Väätäinen som ordförande under dennes semester och beskyllde honom för egenmäktigt beteende. Väätäinen betecknade avsättningen som olaglig och fick stöd av en rad lokalavdelningar. Partistyrelsen grep in och utsåg ett valombud med fullmakt att sköta kandidatnomineringen och kommunalvalet. Styrelsen tog inte ställning till själva konflikten.

Kanslichefsutnämning upprör

Oppositionspartierna riktade kraftig kritik mot regeringens utnämning av Päivi Nerg till ny kanslichef vid inrikesministeriet. Nerg är förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid finansministeriet och har en bakgrund vid universitetet i Kuopio. Hon tillhör en gruppering inom den femte väckelsen, där även inrikesminister Päivi Räsänen (kd) hör hemma. Detta faktum fick oppositionen att tala om en politisk utnämning. Dessutom ifrågasattes Nergs kompetens jämfört med andra sökande.

Finland minskar närvaron i Afganistan

Finland har inlett minskningen av sin utsända truppstyrka i Afganistan. Fram till årsskiftet minskar antalet utsända militärer från 195 till 145. Siktet är inställt på att helt avsluta närvaron år 2014 då Afganistan själv tar över ansvaret.

Olika syn på tillväxten

Den första veckan i september förde med sig två olika ekonomiska prognoser som klart skilde sig från varandra. Medan Nordea förutspådde fortsatta problem talade Löntagarnas forskningsinstitut om en ökande tillväxt. Nordea tror på en tillväxt på 1,2 procent nästa år och pekar på problem på alla håll. Löntagarna talar om en två procent stor tillväxt. Inflationen beräknar Nordea till 2,5 och Löntagarna till 2,8 procent.

Finland är konkrrenskraftigt

Finland har stigit förbi Sverige till en tredje plats på världens ekonomiska forums WEF:s lista över ländernas konkurrenskraft. Före Finland ligger Schweiz och Singapore.
 

Skriv ut

Uppdaterat 11.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter