Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.9.2012 | Utrikesministeriet

Öppet om utveckling

Pressmeddelande 213/2012
13.9.2012

Den 17–22 september behandlas öppen information under Open Knowledge Festival i Helsingfors. Festivalen ordas av Open Knowledge Foundation, Finlands institut i London och Aalto Media Factory och behandlar bland annat öppenhet och öppen data gällande globala utvecklingsfrågor och utvecklingsfinansiering. I samband med festivalen utlyser utrikesministeriet en tävling om att visualisera statistiska data om utvecklingssamarbetet.

Nigerianska Budgits visualisering av landets budget 2012, skärmbild: http://yourbudgit.com/Nigerianska Budgits visualisering av landets budget 2012, skärmbild: http://yourbudgit.com/

Utrikesministeriet och Sveriges utvecklingsmyndighet Sida är huvudsponsorer för ett pass med rubriken Open Development. Finländska utvecklingsmedel har bland annat använts till att betala resekostnaderna för deltagare från utvecklingsländer, så att deltagarna i programmeringsworkshopen den 20 september ska kunna granska utvecklingsfrågorna ur så många olika perspektiv som möjligt. Med utrikesministeriets stöd genomförs också videodiskussionen Africa Live! mellan Finland och 40 afrikanska innovations- och it-smedjor.

I sitt utvecklingspolitiska åtgärdsprogram betonar Finland god förvaltning och öppenhet, både hos givarna och mottagarländerna. ”Öppenhet i förvaltningen och offentlighetsprincipen är områden där Finland kan föregå med gott exempel. Öppen information hör också till grundförutsättningarna för ett effektivt och resultatrikt utvecklingssamarbete. Det ger medborgarna både i utvecklingsländerna och i givarländerna möjligheten att övervaka hur deras pengar används och vad de får till stånd”, konstaterar utvecklingsminister Heidi Hautala.

Öppenheten kan förbättras bland annat genom att göra utvecklingssamarbetets informationssystem mera användarvänliga. I samband med passet Open Development utlyser utrikesministeriet sin tävling om visualisering av statistiska data. Materialet består av de statistiska uppgifter som varje år rapporteras till OECD:s biståndskommitté DAC.

Initiativet för öppenhet i utvecklingssamarbetet (International Aid Transparency Initiative, IATI) behandlas i flera workshopar där företrädare för utrikesministeriet och för finländska frivilligorganisationer kommer att delta.

I programmeringsworkshopen deltar it-experter från Asien, Afrika och Latinamerika. Nigerianska Budgit öppnar och visualiserar penningströmmar i den offentliga ekonomin och Code4Kenya bygger nya system för öppen data med stöd av Världsbanken. Young Innovations från Nepal bearbetar och analyserar öppen data från olika biståndsgivare.

Utvecklingsfrågor tas också upp under ett pass om datajournalism och visualisering av data där huvudtalaren är Hans Rosling från Sverige. Han har redan under flera år visualiserat statistiska data om globala utvecklingsfrågor på sajten gapminder.org.

För mera information: rådgivare i informationssamhällsfrågor Jyrki Pulkkinen, tfn 040 352 0407, informatör Marja-Leena Kultanen, tfn 040 705 7688, e-post fornamn.efternamn(a)formin.fi.


 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter