Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 37/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 37

Riksdagen hade knappt inlett höstens arbete innan regeringen fick ta del av en första interpellation som alltid leder till en förtroendeomröstning. Närmast väntar nu de folkvalda på förslaget till budget för nästa år och den traditionella remissdebatten som äger rum vecka 38.

Värnplikten kan vara hotad

Kommendören för försvarsmakten, general Ari Puheloinen har uttalat sig skarpt om försvarets framtida finansiering. Enligt generalen kan nuvarande inbesparingar klaras av fram till 2015 men efter det måste det till mer än indexjusteringar för att upprätthålla färsvarskapaciteten. Utan tilläggsfinansiering kan inte hela landet försvaras och den allmänna värnplikten upprätthållas sade Puheloinen då han talade vid öppningen av årets försvarskurs.

Inga åtal i Finnairaffären

Varken Finnairs eller försäkringsbolaget Ilmarinens ledning åtalas för givande eller tagande av mutor. Biträdande justitieombudsman Jorma Kalske har slagit fast att tröskeln för åtal inte överskridits när det gäller Vd Mika Vehviläinens bostadsaffär då han sålde sin bostad till Ilmarinen, varefter Finnair hyrde bostaden åt honom. Affären har väckt stor uppmärksamhet och den ansvariga ministern Heidi Hautala ansåg trots beslutet om att inte väcka åtal att affären är klandervärd. (se tidigare Debatt i Finland)

Sampo förutspår recession

Sampobanken räknar med att Finland håller på att glida in i en recession. Banken väntar sig ett negativt resultat under årets tredje kvartal och ser få tecken på en bättre utveckling i slutet av året. Nästa års tillväxt i ekonomin väntas stanna vid en procent och arbetslösheten ligga kvar på nära åtta procent.

Svaldirektivet väcker kritik

EU-parlamentets beslut om att följa den internationella sjörfartsorganisationen IMO:s beslut om svavelutsläpp i Östersjön. I praktiken innebär beslutet att den tillåtna svavelmängden i Östersjön och Engelska kanalen år 2015 inte får överstiga 0,1 procent mot nuvarande en procent. I Medelhavet blir motsvatrande sänkning från nuvarande 3,5 till 0,5 men detta först år 2020. Finland har med hänvisning till sitt starka beroende av utrikeshandel till sjöss försökt få ett uppskov på fem år men inte fått det. Industrin räknar med hundratals miljoner i extra utgifter till följd av beslutet. Regeringen har redan beslutat om stöd till svaveltvättar och skall ännu återkomma till frågan.

Finland följer inte Sveriges företagsskattebeslut

Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) avvisar alla krav på att Finland skall följa Sveriges exempel och sänka företagsskatten till 22 procent. Idag är skatten 24,5 procent efter en sänkning i början av året. Flera samlingspartipolitiker har redan uttalat sig för en sänkning men också statsminister Jyrki Katainen (Saml.) var återhållsam i sina kommentarer och ville se konkurrenskraften som en helhet. Från näringslivet talas det om att skatte borde ligga på 20 procent.

Bankerna skeptiska till gemensamt ansvar

De finländska bankerna förhåller sig kritiskt till EU-komissionens planer på att i en kommande bankunion öka det gemensamma ansvaret för depositioner. Bankerna hänvisar till att fonderingen ligger på helt olika nivå i olika länder och att risken att välskötta banker får finansiera sämre skötta är stor.

Kommunvalen intresserar

Intresset för de förestående kommunvalen är klart högre än vid motsvarande tid för fyra år sedan, framgår det ur TNS-gallups mätning för de fyra stösta partierna. 64 procent meddelar nu att de säkert kommer att rösta mot 59 procent senast.

Finland sackar efter i utbildning

Drygt tio procent av de finländska ungdomarna blir utan examen efter utgången grundskola. Närmare 95 procent inleder fortsatt utbildning men endast 86 procent slutför den. Uppgifterna framgår ur OECD:s färska statistik- I länder som Polen, Ungern och Slovenien slutför till exempel fler ungdomar sin iutbildning efter grundskolan.

Skriv ut

Uppdaterat 19.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter