Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.9.2012 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja och utvecklingsminister Hautala till FN:s generalförsamling

Pressmeddelande 218/2012
21.9.2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i öppningsveckan för FN:s 67:e generalförsamling den 24-28 september. Till Finlands delegation som leds av republikens president Sauli Niinistö hör också utvecklingsminister Heidi Hautala och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Utrikesminister Tuomioja står tillsammans med Turkiets utrikesminister värd för ett möte på ministernivå för vängruppen för fredsmäkling torsdagen den 27 september och talar samma dag vid ett evenemang där de fredsmäklingsanvisningar som tagits fram av FN offentliggörs. Anvisningarna, vilka linjerar upp de grundläggande principerna för fredsmäkling, är ett av de konkreta resultaten av Finlands och Turkiets fredsmäklingsinitiativ. Utrikesministern deltar dessutom i evenemang arrangerade av Finland och USA som behandlar kvinnors rätt till rättsliga tjänster och kvinnors jämställda möjligheter till politiskt och ekonomiskt deltagande. Ministern talar också om uppföljningen av Riomötet om hållbar utveckling vid ECOSOCs ministermöte och deltar i möten gällande vapenkontroll.

Utvecklingsminister Heidi Hautala är i New York den 1-3 oktober och deltar den 1 oktober i 20-årsjubileet för Forumet för små stater (Forum of Small States) där hon håller ett anförande om grön tillväxt och innovationer. Ministern möter också FN-organisationens högsta ledning, bl.a. koordinatorn för humanitärt bistånd Valerie Amos och understatssekreteraren för ECOSOC-sektorn Wu Hongbo.

I år främjas under generalförsamlingens öppningsvecka aktivt på hög politisk nivå Finlands kandidatur som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för åren 2013-14. Valet förrättas i oktober. Minister Tuomioja möter bl.a. utrikesministrar från länder i Centralamerika, karibiska området och Västafrika. I utvecklingsminister Heidi Hautalas gruppmöten på hög nivå fokuserar man på situationen i sköra stater och på miljö- och energipartnerskapsprogrammet, vilket uppstått på Finlands initiativ. Båda ministrarna har dessutom ett stort antal bilaterala möten på ministernivå.

För mera information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040-181 9257, utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 040-522 9869, och chef för enheten för FN och allmänna globala frågor Katri Viinikka, tfn 040-753 2730

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter