Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.9.2012 | Utrikesministeriet

Rättstaten tema under öppnandet av FN:s generalförsamlings höstsession – Finland lyfter fram kvinnors rättsliga ställning

Pressmeddelande 220/2012
24.9.2012

I början av generalförsamlingens höstsession, måndagen den 24 september, håller FN sitt första högnivåmöte som behandlar enbart rättsstaten. Världens ledare ska samtala om hur rättsstaten kan stärkas och om dess betydelse för att internationell fred, säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter förverkligas. Under mötet kommer regeringar och civilsamhället att tillsammans granska vilka framsteg som gjorts när det gäller rättstatsutvecklingen och att diskutera utmaningar på nationellt och internationellt plan.

Måndagen den 24 september, i samband med högnivåmötet, står Finland tillsammans med Sydafrika och FN:s kvinnoorganisation UN Women värd för ett möte om kvinnors rättsliga ställning. Under mötet talar bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Finlands president Sauli Niinistö, Sydafrikas president Jacob Zuma, UN Womens chef Michelle Bachelet och den iranska Nobelprisvinnaren Shirin Ebadi.

I dagens läge saknar kvinnor ofta rättskydd. Många olösta problem hindrar att kvinnor får lagligt skydd för sina rättigheter. Det leder till att diskriminering och ojämlikhet är en del av kvinnors vardag. Förutom att det hindrar många kvinnor från att leva ett liv utan våld, försvårar det också deras möjligheter till samhälleligt deltagande som fullvärdiga och jämlika medborgare.

Under mötet kommer Finland, Sydafrika och UN Women att vädja till olika staters regeringar att de ska visa politiskt engagemang och effektivera sina åtgärder för att förbättra kvinnors rättsliga ställning och för att utveckla sitt rättssystem så att det främjar kvinnors lika rättigheter.

Regeringarna förväntas ge konkreta förbindelser och komma med initiativ för att främja kvinnors rättsliga ställning under högnivåmötet. Finland ger för sin del nationella förbindelser under mötet (se bilagan, på finska).

Mötet kan följas som direkt webbutsändning på adressen http://webtv.un.org (måndagen den 24 september kl. 20.00–21.45 finsk tid).

För mera information: enhetschef Satu Suikkari-Kleven, satu.suikkari-kleven(a)formin.fi, tfn 040 760 3578, ambassadrådet Liisa Valjento, liisa.valjento(a)formin.fi, tfn 040 350 6148, och pressekreterare Pirjo-Liisa Heikkilä, Finlands ständiga representation i FN, pirjo-liisa.heikkila(a)formin.fi, tfn +1 917 294 3915

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter