Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.9.2012 | Utrikesministeriet

Rekommendationer åt Finland i rapport av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande 223/2012
25.9.2012

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks besökte Finland den 11–13 juni 2012. Under besöket träffade han republikens president och företrädare för ministerier, laglighetsövervakare och det civila samhället. Han besökte också företaget Leevis äldreboende.

På basis av besöket sammanställdes en rapport som publicerades den 25 september med rekommendationer åt Finland om hur mänskliga rättigheter kan främjas. Människorättskommissionären bedömer att de mänskliga rättigheternas allmänna tillstånd i Finland är gott och välkomnar nya strukturer, som till exempel en nationell människorättsinstitution. I sin rapport granskar Muižnieks frågor i anslutning till olika befolkningsgruppers likabehandling och jämlikhet med särskild betoning på samernas rättigheter.

I rapporten ger människorättskommissionären bland annat rekommendationer gällande ratificeringen av internationella människorättskonventioner, till exempel ILO 169, och minoriteters, funktionsnedsattas, sexuella minoriteters och äldre människors rättigheter. Muižnieks uttrycker sin oro över den ökade hatpropagandan, bristen på god och jämlik vård för äldre, diskrimineringen av transpersoner, våldet mot kvinnor, lagstiftningen om likabehandling och samernas rättigheter.

Människorättscentret och delegationen för internationella människorättsärenden ordnar ett seminarium om uppföljningen av rapporten den 30 november i Helsingfors. Målet är att öka medvetenheten om rekommendationerna i rapporten och att föra en diskussion med myndigheterna och civilsamhället om hurudana åtgärder verkställandet kräver.

Människorättskommissionär Muižnieks rapport om Finland finns att läsa på Europarådets webbplats: http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp

Europarådet inrättade en kommissionär för mänskliga rättigheter 1999. Kommissionärens uppgift är att främja respekten för mänskliga rättigheter, utbildningen och kunskapen om mänskliga rättigheter med de medel som Europarådet har till hands. Som en del av arbetet med att följa upp hur mänskliga rättigheter förverkligas besöker människorättskommissionären alla Europarådets medlemsstater och ger rekommendationer om hur de mänskliga rättigheterna kan verkställas effektivare. Lettiska Nils Muižnieks tillträdde sin post i april 2012.

För mera information: enhetschef Erik Lundberg, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 040 352 0955, e-post erik.lundberg@formin.fi, lagstiftningsrådet Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 040 158 5482, e-post: krista.oinonen@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter