Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 39/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Motsättningar mellan de ledande regeringspartierna har klart börjat framträda när några veckor återstår till kommunalvalet men i riksdagen håller den breda regeringsfronten. Motsättningarna gäller finansmarknadsskatten men också en ny fråga gällande karensdag vid sjukfrånvaro, även om den inte kommer att komma upp på regeringens bord. I övrigt bjöd veckan på dystra ekonomiska prognoser.

Oenighet om finansmarknadsskatt

Samlingspartiet protesterade omedelbart när finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) i tv under veckoslutet uttryckt en förhoppning om att Finland skulle sluta upp bland de länder som går in för en finansmarknadsskatt. Urpilainen efterlyste nya regleringar och åtgärder och en mer etisk marknadsekonomi för att i framtiden undvika sådana kriser som nu drabbat Europa.

Samlingspartiet meddelade att partiet motsätter sig Finländskt deltagande och motiverade sitt ställningstagande med industrins konkurrenssituation. Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) sade för sin del att regeringen inom kort skall diskutera frågan. Enligt regeringsprogrammet är Finland för en skatt som är omfattande.

Bankerna hotade

OP-Pohjolas generaldirektör Reijo Karhinen meddelade omedelbart att en finansmarknadsskatt är bra om den är global men vettlös om den genomförs inom ett begränsat område. Karhinen förklarade att OP-Pohjola måste flytta till Estland eller Sverige om Finland deltar i skatten.

Karhinens besked följdes av liknande besked från Sampobanken som är endel av Danske bank men här är Danmark alternativet.

Samlingspartiet vill införa sjukkarens

Samlingspartiet vill införa en karensdag och två veckors sänkt lön vid sjukdom. Partiets fullmäktige beslöt efter omröstning gå in för en svensk modell. Idag utgår full lön från den första sjukfrånvarodagen. Beslutet togs i strid med partistyrelsens förslag men väckte omedelbart skarp kritik från fackföreningar och vänsterpartier.

Partiledare Jyrki Katainen förklarade att frågan ankommer på arbetsmarknadens parter att komma överens om.

Sannfinländarna ökar

Sannfinländarnas stöd ökar kraftigt också enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. Med några veckor kvar till kommunalvalet noteras Sannfinländarna för ett stöd på 15,7 procent och kämpar om tredjeplatsen med Centern som har ett stöd på 16,8. I topp ligger Samlingspartiet med 21,1 procent, följt av Socialdemokraterna med 19,5 procent. De gröna står på 8,7, Vänsterförbundet på 8,2, Svenska folkpartiet på 4,4 och Kristdemokraterna på 3,9 procent.

Riksdagsdebatt om åldringsvården

Centern riktade skarp kritik mot regeringen när riksdagen debatterade partiets interpellation (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning) om åldringsvården. Regeringen har nyligen (Se tidigare Debatt i Finland) efter vissa svårigheter nått enighet om en ny lag om åldringsvård, men den har ännu inte avlåtits till riksdagen. Nu kritiserade Centern regeringen för att via den kommande lagen ålägga kommunerna uppgifter och samtidigt minska statsandelarna. Partiet ville också föra över utbetalningarna till egenvårdare från kommunerna tillFolkpensionsanstalten för att göra dem lika stora över hela landet. Det motsatte sig regeringen som hävdade att stödet kan förenhetligas genom rekommendationer. I övrigt förundrade sig regeringen över att Centern interpellerar mot en lag som ännu inte givits till riksdagen.

Ungdomsarbetslösheten växer

Arbetslösheten steg i augusti till 7,3 procent, vilket är 0,7 procent mer än samma månad ifjol, framgår det ur Statistikcentralens färska uppgifter. Ungdomsarbetslösheten bland 15 till 24 -åringar ligger på 13,5 procent och är högre än i alla andra åldersgrupper. Antalet arbetslösa uppgick till 177 000, vilket är 22 000 fler än ifjol.

Recession eller inte

Finland undgår knappt recession, enligt näringslivets forskningsinstitut Etla. Bruttonationalprodukten väntas i år växa med 0,5 procent. Pellervoinstitutets motsvarande beräkning stannar på minus 0,4 procent. Nästa år räknar Pellervo med en tillväxt på 0,8 procent efter att tidigare under året ha talat om 2,3 procent. Etlas motsvarande bedömning är en procent, under förutsättning att eurokrisens akuta skede kan klaras av. Etla räknar med att arbetslösheten stiger till åtta procent nästa år.

Konsumenternas förtroende ökade

Konsumenternas förtroende ökade något i september jämfört med sommarmånaderna men låg fortfarande klart under det långtida genomsnittet. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens konsumentbarometer. Läget är fortsatt dystert med undantag för konsumenternas tro på sina möjligheter att spara.

Industrins barometer som handhas av Finlands näringsliv visade fortsättningsvis på dystra framtidsutsikter. Speciellt inom byggsektorn hade förtroendet sjunkit ytterligare.

20 landskap istället för kommunreform

Centern motsätter sig regeringens planer på en kommunreform som drastiskt minskar antalet kommuner och vill istället ge landskapen ansvaret för hälsovården, specialsjukvården och de sociala tjänsterna. Partiet lade fram sitt alternativ inför kommunalvalet.

90 – 120 kommuner

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) tror att det i Finland kommer att finnas mellan 90 och 120 kommuner efter det den planerade kommunreformen genomförts. Idag finns cirka 320 kommuner på fastlandet.

Småföretagarkrav väckte mothugg

Finlands småföretagare (Suomen pienyrittäjät) väckte under veckan uppmärksamhet när organisationen gick ut med krav på slopat uppsägningsskydd i små företag. Om en engelsk modell tillämpades skulle små företag kunna anställa unga arbetslösa, resonerade organisationen som samlar cirka 7 000 småföretagare. Finlands företagare tog genast avstånd från utspelet som väckte skarpt mothugg från fackföreningsrörelsens och Socialdemokraternas sida.

Ny kanslichef

Medicine doktor Päivi Sillanaukee har utsetts till ny kanslichef vid Social- och hälsovårdsministeriet. Hon är idag avdelningschef vid ministeriet och medlem av Samlingspartiet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 2.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter