Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 40

Det förestående kommunalvalet sätter en allt klarare prägel på den politiska debatten och inverkar också på förhållandena mellan de två stora regeringspartierna. De har inte kunnat komma överens om finansmarknadsskatten och svårigheterna är stora också när det gäller social- och hälsovårdsreformen som hänger samman med kommunreformen.

Ingen enighet om finansmarknadsskatt

Regeringen kunde trots flera försök under veckan inte nå enighet om den planerade finansmarknadsskatten som Tysklands och Frankrike vill införa. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) är positiv till skatten, liksom Vänsterförbundets och De grönas ministrar, medan Samlingspartiet och Svenska folkpartiet är tveksamma eller avvisande.

Skatteparadisdebatt

Socialdemokraterna har uppmanat kommunerna att vid upphandling av tjänster undvika företag med kopplingar till skatteparadis. Det ledde till en ställvis häftig debatt då det visade sig att gällande lagstiftning inte tillåter diskriminering av företag på sådana grunder. Nu utreds om det går att lagstifta om saken utan att bryta mot EU:s och WTO:s regler.

Kritik mot kärnsäkerheten

Arbrets- och näringsministeriet avvisade under veckan uppgifter i en rad tidningar om säkerhetsproblem vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Uppgifterna gjorde gällande att nya tester visade att det endast fanns en timme tid för avkylningsåtgärder om kraftverket blev utan elektricitet. Enligt ministeriet är uppgiften väl känd och dokumenterad vid tidigare test men flera oberoende elsystem gör den irrelevant. Det hade varit relevantare att undersöka sannolikheten för att så kan ske.

Kommundebatt i riksdagen

Sannfinländarna kritiserade skarpt regeringen för att panta på lagstiftningen om kommunreformen och utestänga oppositionen från behandlingen. Saken kom upp när regeringen besvarade Sannfinländarnas interpellation (leder alltid till förtroendeomröstning). Från regeringens sida efterlyste man Sannfinländarnas alternativ till regeringens planer (se tidigare Debatt i Finland). Det räcker inte med krav på mer pengar till kommunerna, sade kommunminister Henna Virkkunen (Saml.) Statsministern efterlyste också alternativet och hänvisade till att Centern har lagt fram sin syn (se Debatt i Finland vecka 39) men inte Sannfinländarna.

Social- och hälsoreformen ännu öppen

Förslaget till reform av social- och hälsovården som hänger intimt samman med kommunreformen blev inte klar under veckan. Tanken är att kommunerna skall bli tillräckligt starka för att ta över dessa tjänster från de nuvarande distrikten men flera sakkunniga tvivlar på att detta är möjligt. Regeringen söker nu få fram ett förslag under de närmaste veckorna.

Rysk kritik av omhändertagande av barn

Den ryska barnombudsmannen Pavel Astahov riktade under veckan igen grav kritik mot Finlands sätt att omhänderta barn. Enligt Astahov borde Finland förklaras livsfarligt för utländska, det vill säga ryska barn. Hans utfall hade föregåtts av inslag i rysk television om ett aktuellt fall. Astanov beskyllde finländska myndigheter för att vara aggressiva och ociviliserade. Bakom angreppen ligger ryska förslag om en gemensam komission för att lösa fall som det aktuella. Finland har hänvisat till den internationella Haagkonventionen och motsatt sig en bilateral komission.

Senare under veckan tog även det ryska utrikesministeriet upp ärendet i kritiska formuleringar.

Astahov återkom och gjorde gällande att president Sauli Niinistö skulle ha accepterat komissionstanken och även sänt en lista på finländska medlemmar. Detta dementerades omedelbart. Listan gäller personer inom förvaltningen som ryska tjänstemän vid behov kan vända sig till.

Presidenten efterlyste investeringar

President Sauli Niinistö samlade under veckan en rad representanter för utländska företag för att diskutera varför så lite utländska investeringar görs i Finland. Niinistö fann det paradoxalt att Finland ligger i topp när det gäller konkurrenskraft men att de utländska investeringarna uppgår till bara 32 procent av bruttonationalprodukten när genomsnittet i EU är 42 procent. Under diskussionen ställdes bland annat frågor om en eventuell gruvskatt och om långa behandlingstider för att föra in mediciner på marknaden.

Halonen leder utvecklingscenter

President Tarja Halonen har tagit emot uppdraget som ordförande för Helsinki Sustainability Center. Centret som är ett bolag utan vinstintressen producerar kunskap och analyser om hållbar utveckling för olika beslutsfattare. Själv förklarade Halonen sin nya roll som en handelsresande. När Martti Ahtisaari säljer fred säljer jag hållbar utveckling förklarade hon.

Skriv ut

Uppdaterat 9.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter