Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 12.10.2012 | Ulkoministeriö

EU:n kehitysministerit keskustelevat vuosituhattavoitteiden jatkosta

Tiedote 233/2012
12.10.2012

Kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu 15. lokakuuta EU:n ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Luxemburgissa. Kokouksen aiheita ovat globaalit kehitystavoitteet vuoden 2015 jälkeen, EU:n tuki yhteiskunnallista murrosta eläville maille sekä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumo alueilla, jotka altistuvat luonnon ja ihmisen aiheuttamille katastrofeille.

Vuoden 2015 jälkeisissä kehitystavoitteissa Suomi painottaa selkeyttä, rajattavuutta ja mitattavuutta sekä kehitysmaiden omien näkemysten merkitystä. Jo nyt on selvää, että YK:n vuosituhattavoitteita ei tulla saavuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 määräaikaan mennessä. Siksi köyhyyden vähentäminen pysyy jatkossakin keskeisenä haasteena.

Yhteiskunnallista murrosta elävien, niin sanottujen transitiomaiden tuessa kyse on EU:n mahdollisuuksista tukea näiden maiden sisäisiä muutosprosesseja. Tässä Suomi painottaa yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistamista ja tuen kohdentamista naisille, nuorille ja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. Aloite liittyy Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden yhteiskunnalliseen liikehdintään, jonka seurauksena EU on uudistanut naapuruuspolitiikkaansa.

Ministerit keskustelevat myös humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välisestä jatkumosta kumppanimaiden kestävyyden vahvistamisessa. Kestävyydellä tarkoitetaan yksilön, talouden, yhteisön, maan tai alueen kykyä kestää, sopeutua ja selviytyä nopeasti kriisitilanteissa, jotka voivat olla kuivuuden, konfliktien tai luonnonkatastrofien aiheuttamia. Suomi pitää eri toimintamuotojen välistä tiivistä yhteistyötä tärkeänä, jotta kiireellisen humanitaarisen avuntarpeen ohella voidaan paneutua ongelmien syihin ja vähentää yhteiskuntien haavoittuvuutta.

Kokouksessaan ministerit hyväksyvät myös päätelmät, jotka käsittelevät kansalaisyhteiskunnan roolia kehitysyhteistyössä sekä sosiaalista suojelua. Kansalaisyhteiskuntapäätelmät korostavat sekä EU- että kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen merkitystä: järjestöt nähdään strategisina toimijoina, jotka on otettava mukaan päätöksentekoon sekä vaikuttajina, jotka voivat välittää viestiä esimerkiksi eri kansanryhmien tilanteesta. Sosiaalista suojelua koskevissa päätelmissä kyse on puolestaan yhteiskunnallisista järjestelmistä, jotka tukevat haavoittuneimpien ryhmien, köyhien ja syrjäytyneiden asemaa. Näillä voidaan usein vaikuttaa tehokkaimmin maiden sisäiseen eriarvoisuuteen.

Luxemburgista kehitysministeri Hautala matkustaa Brysseliin, jossa hän osallistuu Euroopan komission vuosittain järjestämille Euroopan kehityspäiville (European Development Days). Päivien teemana on tänä vuonna kestävä ja inklusiivinen kasvu inhimillisen kehityksen edistämiseksi. Ministeri Hautala osallistuu kahteen keskusteluun, joista toinen käsittelee innovatiivista naisyrittäjyyttä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ja toinen työssäkäyvien köyhien asemaa. Euroopan kehityspäiville osallistuu ministereitä EU-maista ja kumppanimaista, keskeisiä kansainvälisiä kehityspoliittisia vaikuttajia sekä laaja joukko kansalaisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja: kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869, ja ulkoasiainsihteeri Katja Ahlfors, yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 09 1605 6272
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.10.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot