Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 41/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 41

Det förestående kommunalvalet präglade under veckan klart relationerna mellan regering och opposition men också mellan regeringspartierna. Tvisten mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna om både kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsatte samtidigt som nya opinionsmätningar pekade mot stora framgångar för Sannfinländarna i valet. Stämningen mellan arbetsmarknadens parter har blivit klart sämre.

Förändringar väntas i huvudstadsregionen

Opinionsmätningarna inför kommunalvalet om knappt två veckor visar att stora förändringar kan inträffa i fullmäktigesammansättningen i Helsingfors, Esbo och Vanda. Det verkar klart att Samlingspartiet håller sina positioner som största parti men i övrigt pekar mätningarna på klara förskjutningar. Om galluparna slår in går Sannfinländarna klart framåt medan De gröna förlorar i sina starkaste fästen och Socialdemokraterna bibehåller sina positioner. I Helsingfors väntas De gröna backa med över fem procentenheter och i Esbo och Vanda med två. Sannfinländarna flerdubblar uppenbarligen sitt stöd i Helsingfors och väntar framgångar också i grannstäderna. I åtminstone Esbo kämpar partiet om andraplatsen med Socialdemokraterna

Fortsatt barndebatt

Den ryska utrikesministern följde upp debatten om omhändertagande av ryska barn i Finland (se Debatt i Finland vecka 40). Sergej Lavrov förklarade att Ryssland oroar sig över hur ryska barn behandlas i Finland. Han lyfte fram ett fall där ett dibarn omhändertagits och modern när hon senare fick träffa barnet förbjöds att ha att göra med media. Detta passar inte i ett civiliserat samhälle, sade Lavrov.

Utrikesminister Erkki Tuomioja försökte tona ner debatten och sade att Lavrov citerats bristfälligt och tillspetsat. Han ansåg inte heller politiker kompetenta att handlägga ärenden av denhär typen. Detsamma underströk även förra presidenten Tarja Halonen och president Sauli Niinistö.

I slutet av veckan samtalade Tuomioja ännu med Lavrov och grundtrygghetsminister Maria Guzinina-Richardson träffade ryska journalister. Finlands ambassadör i Moskva informerade även ryska media om finsk lagstiftning.

Interpellation om socialreformen

Regeringspartiernas oförmåga att komma överens om social- och hälsovårdsreformen som hänger samman med kommunreformen (se tidigare Debatt i Finland) fick Centern att lämna in höstens tredje interpellation för att mäta regeringens förtroende. Enligt partiet har väljarna rätt att få vetskap om båda de två reformerna före valet.

Oenighet om reformerna

De två stora regeringspartierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna lyckades inte under veckan nå enighet om vare sig kommun- eller social- och hälsovårdsreformen. Ifråga om kommunreformen anser Socialdemokraterna att det föreliggande förslag ger regeringen alltför stora möjligheter att styra kommunreformer mot enskilda kommuners vilja, trots att regeringen i somras slog fast att inget tvång skulle tillämpas. När det gäller social och hälsovården handlar motsättningarna om hur servicen skall ordnas i de kommuner som inte är starka nog att själv stå för servicen. Dessutom påtalar Socialdemokraterna att det talas om att ordna service, inte producera, vilket kan öppna för ytterligare privatisering.

Förslag om respit för vidareutbildning avvisades

Fackcentralen FFC:s (finska LO:s) ordförande Lauri Lyly föreslog under veckan att arbetsmarknadens parter skulle få ytterligare respit för att lösa den utdragna konflikten om skolning och vidareutbildning (se tidigare Debatt i Finland). Hans förslag avvisades omedelbart av Vd för Finlands näringsliv Mikko Pukkinen, vilket visade hur låst frågan är.

Allmänt anses nu relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare vara mycket låsta, vilket inte bådar gått för nästa avtalsrunda.

Facket skeptiskt till finansmarknadsskatt

Från fackligt håll visades under veckan betydande skepsis mot den finansmarknadsskatt som planeras bland euroländerna. När en majoritet i regeringen med finansminister Jutta Urpilainen i spetsen vill delta i utredningsarbetet formulerar till exempel fackcentralen FFC:s ordförande Lauri Lyly villkor. Han förutsätter att pensionsbolagen undantas och att Sverige också deltar.

Förslag om konkurrenskraftsstrategi

Nokias tidigare och Shells nuvarande styrelseordförande Jorma Ollilla uppmanade under veckan regeringen att nästa vår göra upp en plan för att återställa Finlands konkurrenskraft. I strategin bör ingå en omläggning som gör att lönebildningen stärker konkurrenskraften och arbetskraften omdisponeras. Han efterlyste lägre uppsägningskostnader men trygghet för de anställda. Vidare efterlyste Ollila en totalreform av beskattningen.
 

Skriv ut

Uppdaterat 17.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter