Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 42/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 42

Valkampanjerna och den politiska debatten inför kommunalvalet överskuggades under veckan klart av Finlands stora förlust i Förenta nationernas omröstning om de cirkulerande platserna i säkerhetsrådet. Trots stora förhoppningar om en plats i rådet visade det sig att både Australien och Luxemburg som tävlade om samma platser som Finland fick långt fler röster och Finland lämnades utanför. Detta föranledde hela raden besvikna kommentarer och analyser.

Jämnt inför kommunalvalet

En vecka före kommunalvalet väger det synnerligen jämnt mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Samlingspartiet ligger etta med ett stöd på 20,7 procent, men trenden är fallande. Socialdemokraterna noteras för 20 procent med en uppåtgående trend. Centern ligger trea på 16,9 och Sannfinländarna fyra med ett stöd på 15,6 procent. Uppgifterna kommer från TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat.

Aktivare förhandsröstning

Förhandsröstningen inför kommunalvalet började klart aktivare än för fyra år sedan och valforskarna tror att deltagandet kan stiga några procentenheter högre än då. Det kunde betyda ett valdeltagande på cirka 65 procent.

Hälsovårdsreformen ännu öppen

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson presenterade under veckan ett allmänt hållet förslag till hälso- och socialvårdsreform för regeringens socialpolitiska ministergrupp men fortfarande kunde ingen enhällighet nås om riktlinjerna för reformen. Grundproblemet handlar om vilken befolkningsbas som skall krävas för vilken typ av vård. När det talas om starka kommuner avses allmänt kommuner med 20 000 invånare men specialsjukvården anses kräva minst 50 000, det talas också om 100 000 eller till och med 200 000 invånare för en del tjänster. Pressen ökar när kommunalvalet förestår och regeringen under vecka 43 skall besvara Centern interpellation i frågan i riksdagen.

Skuldkrisen långt ifrån över

Generaldirektören för Finlands bank Erkki Liikanen förutspår att återhämtningen från skuldkrisen i Europa kommer att ta många år. Enligt honom kan det ta upp till tio år innan det blir möjligt att nå upp till tidigare tillväxt. I en tv-intervju talade Liikanen starkt för stark reglering av bankverksamheten och hävdade att man inte kan leva med ett system som innebär att vinster är privata men förlusterna betalas av skattebetalarna.

Två alternativa budgeter

Sannfinländarna och Centern presenterade under veckan sina alternativa budgeter i riksdagen. Sannfinländarna vill bland annat återinföra företagens folkpensionsavgift, återta höjningen av mervärdesskatten, öka stödet till små företag, avskaffa dieselskatten och skärpa progressionen. Centern vill begränsa rätten till ränteavdrag för företagens interna lån, införa en windfall-skatt, satsa mer på försvar och farleder samt öka stödet för vård av anförvant. Ifråga om skattepolitiken återkommer partiet när regeringen preciserat sina beslut i form av lagförslag.

Företagens skatteuppgifter publiceras

Skatteförvaltningen kommer inom kort att publicera uppgifter om företagens skatter på sina websidor. Finansministeriet och skatteförvaltningen vill öka öppenheten i skattedebatten, förklarade finansminister Jutta Urpilainen (Sdp). Som bäst utreds möjligheterna att också publicera uppgifter om skatteskulder.

Trafikverkets chef fick gå

Generaldirektören för trafikverket Juhani Tervala har lämnat sin post sedan han mist kommunikationsminister Merja Kyllönens och regeringens förtroende. Bakgrunden är enligt ministern en process där Tervala under en längre tid inte följt givna instruktioner. Främst handlar det om en rad vägprojekt och en konsultbeställning.

Skriv ut

Uppdaterat 23.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter