Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 25.10.2012 | Utrikesministeriet

Utvecklingsminister Hautala besöker Moçambique och Zambia

Pressmeddelande 244/2012
25.10.2012

Utvecklingsminister Heidi Hautala besöker Moçambique och Zambia den 28 oktober–2 november 2012. Länderna hör till Finlands långvariga bilaterala samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet.

I Moçambique ska minister Hautala leda förhandlingarna om ett landprogram där man besluter om de kommande årens tyngdpunkter i samarbetet mellan Finland oh Moçambique. Finlands stöd till landet riktas främst till att utveckla jord- och skogsbruk, undervisning , innovationer och god förvaltning. Finland stödjer också Moçambique genom budgetstöd. I framtiden strävar man efter att diversifiera samarbetet i riktning mot mera handel och ekonomiskt samarbete. I år är Finlands stöd till landet sammanlagt ca 27 miljoner euro.

I Zambia ska minister Hautala underteckna ett avtal mellan länderna om hur Finland ska stödja förbättrandet av grundtryggheten för landets fattigaste. Finland stödjer miljö- och naturresurssektorn (bl.a. skogar) och utvecklingen av jordbruket, landsbygden och den privata sektorn. Finland ger också budgetstöd åt Zambia och främjar god förvaltning. Sammanlagt är Finlands stöd till Zambia ca 17 miljoner euro i år. Zambia har haft en period av betydande tillväxt och har under de senaste åren blivit ett av Finlands viktigaste exportländer i Afrika.

Under resan träffar minister Hautala ministerkolleger i båda länderna, i Moçambique bland annat utrikes- och samarbetsminister Oldemiro Balói. Under mötena diskuteras bilaterala relationer, utvecklingsprojekt finansierade av Finland och aktuella utvecklingspolitiska frågor, som till exempel förvaltningen av naturresurser. Minister Hautala ska också träffa representanter för ländernas parlament, andra biståndsgivare, FN-organ, lokala och finländska frivilligorganisationer. Dessutom ska Hautala bekanta sig med utvecklingssamarbete inom jordbrukssektorn och besöka byar där programmen genomförs.

För mera information: pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, chefen för enheten för södra Afrika Jorma Suvanto, fornamn.efternamn@formin.fi

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter