Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 6.11.2012 | Ulkoministeriö

OECD: Suomen selkeytettävä kehitysyhteistyönsä painopisteitä ja pidettävä kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan

Tiedote 260/2012
6.11.2012

Suomen on keskitettävä kehitysyhteistyötään ja tarkennettava sen tavoitteita sekä mittareita. Samalla Suomen on varmistettava, miten se täyttää kansainvälisen sitoumuksensa antaa 0,7 prosenttia bktl:stä kehitysyhteistyöhön vuoteen 2015 mennessä, toteaa OECD 6. marraskuuta julkaistussa arviossaan Suomen kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä. OECD antaa Suomelle 13 suositusta, jotka toteuttamalla Suomi voisi parantaa kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja ennakoitavuutta – ja näin paremmin tukea kehitysmaita niiden omissa ponnisteluissa.

"Arviossa nostetaan esiin monia kysymyksiä, jotka on huomioitu jo uudessa kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa. Lisäksi hallitus on sitoutunut kasvattamaan muuten jäädytettyä kehitysyhteistyörahoitustamme päästöoikeuksien huutokaupasta saatavilla tuloilla”, kehitysministeri Heidi Hautala totesi arvion julkistamistilaisuudessa.

Myös työn keskittämiseen on ulkoministeriössä jo tartuttu.

"Tärkeä väline tässä ovat uudet maaohjelmat, joilla kohdennetaan Suomen yhteistyötä pitkäaikaisissa kumppanimaissa. Tukemme monenkeskisille järjestöille, kuten YK:lle ja kehityspankeille, arvioidaan talven aikana ja uudistetaan tulosten mukaan. Kansalaisjärjestöpuolella olemme parhaillaan valitsemassa uusia kumppanuusjärjestöjä, mikä lisää OECD:n suosittelemaa ohjelmamuotoista työtä”, Hautala kertoi.

Arviossa nostetaan tärkeään rooliin myös eri politiikka-alojen välinen, kehitystä tukeva johdonmukaisuus. Tässä Suomella on OECD:n mukaan vielä parannettavaa.

”Erilaisten intressien yhteensovittaminen ei aina ole helppoa, mutta kyllä tässäkin edistytään. Yhdeksi erityiseksi teemaksi on valittu ruokaturva, johon liittyvät esimerkiksi maatalous-, kalastus, ympäristö-, kauppa- ja kehityspolitiikat”, ministeri Hautala totesi.

OECD kiittää Suomea muun muassa kehitysmaiden omien painopisteiden kunnioittamisesta, joustavuudesta ja tulosten korostamisesta. Hyvänä aloitteena OECD pitää esimerkiksi uutta yritysfoorumia, jonka tavoitteena on etsiä uusia mahdollisuuksia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille köyhyyden vähentämiseksi.

Lisäksi OECD kannustaa Suomea pitämään kiinni osaavasta henkilöstöstä, keskittämään myös humanitaarista apua ja tiedottamaan työstä avoimesti ja aktiivisesti.

OECD:n kehitysapukomitea DAC arvioi jäsenmaidensa kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä neljän-viiden vuoden välein. Vertaisarvion tekevät OECD:n sihteeristön ja kahden muun jäsenvaltion edustajat. Suomea tutkivat tällä kertaa sihteeristön lisäksi Sveitsi ja Itävalta. OECD myös seuraa suositusten toteuttamista. Edellisen kerran OECD arvioi Suomen kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä vuonna 2008.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Hanna Rinkineva, puh. 09 1605 6230, etunimi.sukunimi@formin.fi
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot