Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 13.11.2012 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio yksityis- ja perhe-elämää koskevassa asiassa

Tiedote 266/2012
13.11.2012

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämää tai 14 artiklan mukaista syrjinnän kieltoa ei ole loukattu. Muilta osin EIT hylkäsi valituksen.

Tapauksessa valittaja katsoi, että hänen oikeuttaan yksityis- ja perhe-elämään oli loukattu, koska hänen sukupuolensa  vahvistaminen oli tehty riippuvaksi hänen avioliittonsa muuttamisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi. Lisäksi valittaja piti 14 artiklan mukaisena syrjintänä sitä, ettei hän korjattuaan sukupuolensa miehestä naiseksi saanut henkilötunnustaan muutettua naisen henkilötunnukseksi.

EIT nosti oma-aloitteisesti esille myös EIS:n 12 artiklan, joka koskee miesten ja naisten oikeutta mennä avioliittoon ja perustaa perhe, mutta katsoi kuitenkin lopuksi, ettei ollut tarpeellista tutkia tapausta mainitun artiklan nojalla.

EIT totesi tuomiossaan, että Suomen lain mukaan avioliitto on mahdollinen vain eri sukupuolta olevien henkilöiden kesken eikä se siis ole mahdollinen samaa sukupuolta olevien kesken. EIT totesi, että valittaja voi saada lain mukaan naisen henkilötunnuksen, jos hänen puolisonsa antaa suostumuksensa siihen, että avioliitto muutetaan rekisteröidyksi parisuhteeksi. Jos tällaista suostumusta ei saada, valittajalla on mahdollisuus erota.

EIT totesi syrjintää koskevan 14 artiklan osalta, että valittaja vertaa tilannettaan kaikkien muiden tilanteisiin, mukaan lukien ei-transsukupuoliset ja naimattomat transsukupuoliset henkilöt. EIT:n mielestä nämä tilanteet eivät ole riittävän samanlaisia, jotta ne olisivat verrattavissa, eikä valittaja voi siksi väittää olevansa samassa tilanteessa kuin mainitut henkilöt. EIT lisäsi, että ongelman ydin on siinä, ettei Suomen lainsäädäntö mahdollista samaa sukupuolta olevien avioliittoja. EIS:n 8 tai 12 artiklat eivät velvoita sallimaan samaa sukupuolta oleville avioliittoa, eikä myöskään 14 artiklan luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa voida tulkita velvoittavan sopimusosapuolia sitä sallimaan. Näin ollen valittajaa ei ole syrjitty, kun hänelle ei ole myönnetty naisen henkilötunnusta. Tätä pätee siinäkin tapauksessa, että oletettaisiin hänen voivan olla samassa asemassa kuin edellä mainitut henkilöt.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Arto Kosonen, puh. 09 1605 5729, lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5725
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot