Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.11.2012 | Utrikesministeriet

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar Mellanöstern, Syrien, Ukraina och Mali

Pressmeddelande 270/2012
16.11.2012

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder den 19 november i Bryssel. På dagordningen står fredsprocessen i Mellanöstern, EU:s södra grannskap, Ukraina, Mali, Demokratiska republiken Kongo och EU:s relation till Kuba. Rådet ska också kort diskutera EU:s framtida relation till USA efter presidentvalet i USA. Utrikesminister Erkki Tuomioja företräder Finland vid mötet.

I diskussionen om Mellanöstern ska man ta upp den senaste tidens händelser i Gaza. Ministrarna diskuterar också palestiniernas avsikt att föreslå en resolution för FN:s generalförsamling där de anhåller om observatörsstatus i FN.

När det gäller EU:s södra grannskap är det den senaste utvecklingen i Syrien som står i fokus och särskilt mötet mellan Syriens oppositionella grupper i Doha den 4–11 november och den nya oppositionskoalitionen som man enades om att bilda. Också den politiska processens framskridande i Libyen ska behandlas samt utrikesministermötet mellan EU och Arabförbundet och mötet om den så kallade EU–Egypt Task Force.

Utrikesministrarna ska diskutera den fortsatta relationen mellan EU och Ukraina och utvärdera läget i ljuset av parlamentsvalet som hölls i Ukraina i slutet av oktober.

Rådet ska ta upp den kritiska situationen i Demokratiska republiken Kongos östra del och fundera på insatser för att lösa krisen. Ministrarna kommer att diskutera relationen mellan EU och Kuba och möjligheten att inleda förhandlingar om ett samarbetsavtal.

I samband med rådets möte ordnas en gemensam lunch mellan utrikesministrarna och försvarsministrarna där man ska diskutera förberedelserna inför behandlingen av försvarsfrågor i Europeiska rådet nästa år. Ministrarna ska också diskutera situationen i Mali och EU:s krishanteringsinsats som är under planering.

Minister Tuomioja ska hålla ett föredrag i Bryssel som en del av föreläsningsserien ”100 anföranden om Europa” som ordnas av Finlands ständiga representation vid EU riktad till finländska tjänstemän.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855, minister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Krista Napola, tfn 040 590 7973

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter