Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 22.11.2012 | Utrikesministeriet

Finland betonar undervisningens kvalitet under globalt utbildningsmöte i Paris

Pressmeddelande 275/2012
22.11.2012

Finland framhåller vikten av undervisningens kvalitet under det globala mötet om utbildning som hålls i UNESCO:s högkvarter i Paris den 21–23 november. Mötets syfte är påskynda arbetet för att uppnå FN:s millenniemål angående utbildning. Stater och internationella organisationer uppmanas att öka sitt stöd för att kunna erbjuda utbildning åt alla.

Utvecklings- och undervisningsministrar och experter från över 80 länder deltar i mötet. Finland hör till de länder som länge understött UNESCO:s program Utbildning för alla. Den finländska delegationen under mötet leds av avdelningschef Jorma Julin från utrikesministeriet.

Programmet Utbildning för alla grundar sig på millenniemålen och startade år 2000 i Senegals huvudstad Dakar. Målet är att kunna erbjuda alla människor en möjlighet till utbildning år 2015. Programmet innehåller bland annat mål angående bättre kvalitet på småbarnsfostran, tillgång till grundutbildning och ökad läskunnighet, särskilt bland kvinnor och flickor. Målet för det globala mötet i Paris är att staterna ska förbinda sig till att avlägsna hinder för undervisningen.

Ett centralt tema under mötet är ungdomsarbetslösheten och att utveckla ungdomars färdigheter. År 2011 fanns det 29 miljoner arbetsplatser färre än innan finanskrisen. I UNESCO:s årsrapport som publicerades i oktober och behandlar utbildningens globala tillstånd, varnades för att ungdomsarbetslösheten och ungdomens bristande framtidsutsikter och frustration utgör ett hot mot en fredlig samhällsutveckling. Man går miste om ett viktigt kapital som utvecklingsländerna behöver för sin tillväxt.

Under mötet har man också för avsikt att utbyta information och erfarenheter av goda praxis. Under ett parallellt möte diskuteras OECD-ländernas gemensamma program PISA med syfte att få fram jämförbara uppgifter om 15-åringars inlärningsresultat. Finland har klarat sig mycket bra i jämförelserna av PISA-resultaten.

Av världens analfabeter är två tredjedelar kvinnor. Under mötet framhåller Finland betydelsen av flickors och kvinnors utbildning i kampen mot fattigdomen.

Utbildningens betydelse har under den senaste tiden åter lyfts fram när det gäller att främja utveckling. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon presenterade i september ett nytt initiativ, Education First, som stävar efter att stärka staternas, de internationella organisationernas, frivilligorganisationernas och den privata sektorns stöd till utbildning.

I samband med det globala utbildningsmötet undertecknas UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova och ambassadör Antti Kuosmanen ett avtal om Finlands stöd till UNESCO 2012–2013. Förutom medlemsavgiften stödjer Finland organisationen med 2,5 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete. Finlands stöd riktas främst till programmet Utbildning för alla, för att erbjuda tekniskt stöd till utvecklingsländer.

För mera information: ministerrådet Anne Huhtamäki, Finlands ständiga representation vid UNESCO, Paris, tfn +33 1 45 68 34 32, +33 6 25 58 69 49, administrativa utrikessekreteraren Anitta Talja, politiska avdelningen, tfn 09 1605 6414

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter