Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 47/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 47

Veckan bekräftade de uppgifter som under hösten tytt på att förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden är synnerligen spänt och positionerna låsta. Arbetsminister Lauri Ihalainen (Sdp) väntas ännu före jul göra ett försök att förbättra.

Spänt på arbetsmarknaden

Fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly föreslog under veckan en förlängning av gällande centrala ramavtal med ett år och förhandlingar enbart om lönerna nästa höst. Han fick omedelbart svar på tal av arbetsgivarna Nyvalda ordföranden för Finlands näringsliv Ilpo Kokkila fann det svårt att tänka sig en förlängning efter all den kritik som riktats mot ramavtalet. Ännu klarare uttryckte sig den nya VDn, förra näringsministern Jyri Häkämies som sade att det nu skall bli fråga om branschvisa förhandlingar med exportsektorn i bräschen.

Parallellt med förpostfäktningen om framtiden fortsatte konflikten om de tre utbildningsdagar som ingick i ramavtalet men arbetsgivarna backat från (Se tidigare Debatt i Finland). Frågan är såpass eldfängd att FFC inte inleder några som helst förhandlingar innan den är löst sade Lyly, medan Kokkila ansåg den frågan slutbehandlad.

Finska soldater till Somalien

Regeringen gick under veckan in för att sända en grupp soldater från marinen för att skydda livsmedelstransporter till Somalien. Det är fråga om en specialtrupp på cirka 20 soldater som skall placeras på ett transportfartyg som är lastat med livsmedel. Tidpunkten är ännu öppen men mars är en möjlig månad. Operationen väntas pågå i fem månader.

Urpilainen målade dyster bild

Socialdemokraternas partiledare, finansminister Jutta Urpilainen varnade vid partiets fullmäktigmöte för dystra utsikter för Europas och Finlands ekonomi. Enligt henne måste regeringen nu satsa alla krafter på att få alla händer i Finland i arbete. I de kommande avgörandena måste allt satsas på att förbättra förutsättningarna för tillväxten, sysselsättningen och konkurrenskraften, sade hon. Samtidigt avvisade Urpilainen tidningsuppgifter om att regeringen diskuterar en höjning av pensionsåldern.

Sipilä lovade räddningsprogram

Centerledaren Juha Sipilä ansåg att Finland och den sittande regeringen håller på att gå i väggen. Han utlovade ett eget räddningsprogram och efterlyste utförsäljning av statens egendom, stegvis höjd pensionsålder, måttliga löneförhöjningar och satsningar på infrastruktur och bioteknologi.

Virtuella stugmöten

Centern går in för att förnya sitt traditionella partiarbetskoncept. De klassiska stugmötena skall kompletteras med virtuella möten en gång i månaden. Med början i december kan partiets lokalföreningar en gång i månaden koppla upp sig till partikansliet där en ledande politiker sitter framför en kamera. Partimedlemmarna har möjlighet att kommentera budskapet via nätet.

Pengar saknas för trafiksatsningar

Under veckan gick trafikminister Merja Kyllönen (Vf) ut med uppgifter om att det saknas mellan 50 och 150 miljoner euro för att finansiera de trafiksatsningar som regeringen slagit fast för tiden fram till år 2015. Glappet sades bero på att trafikverkets tidigare direktör givit ministeriet vilseledande uppgifter. Saken knöts till det misstroende som i höstas tvingade direktören att avgå (Se tidigare Debatt i Finland).

Oppositionen tog omedelbart upp frågan och Centern krävde en redogörelse till riksdagen. Statsminister Jyrki Katainen avvisade kravet och framhöll att frågan tas upp i vår då regeringen slår fast budgetramarna.

Regeringen kom överens om bankskatten

Regeringspartierna nådde under veckan enighet om utformningen av den planerade bankskatten. Enligt den kompromiss som gjordes bärs en skatt på 170 miljoner euro upp av bankerna. Avkastningen förs in i statens budget så att anslaget kan föras över till kommande år. Skatten skall bäras upp under tre år och den då uppkomna summan placeras i en bankkrisfond. Förslaget skall ännu behandlas i riksdagen.

Ryssland mesta handelspart

Ryssland har under det gångna året passerat Tyskland och Sverige som Finlands största handelspart, framgår det ur finsk-ryska handelskammarens färska barometer som gäller tiden från januari till september. Exportökningen under denna tid var tio procent medan importen sjönk med 13 procent. Enligt barometern väntar sig företagen en ytterligare exportökning under det närmaste halvåret.

Skriv ut

Uppdaterat 27.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter