Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 3.12.2012

Minister Hautala till OECD:s ministermöte – globala utvecklingsmål på agendan

Pressmeddelande 288/2012
3.12.2012

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i ett ministermöte för medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och dess biståndskommitté DAC i London den 4–5 december.

Ministrarna ska diskutera nya globala mål när det gäller att minska fattigdom och ojämlikhet och främja hållbar utveckling under FN:s ledning efter 2015. Tidsfristen för FN:s millenniemål är 2015.

Ett annat viktigt ämne som ska behandlas under mötet är hur utvecklingsfinansieringen ska utvidgas för att stödja de nya globala målen. Det innebär bland annat att privata investeringar, handeln, emigranters penningförsändelser och utvecklingsländernas nationella resurser måste utnyttjas effektivare för att bekämpa fattigdom och främja utveckling. Målet är att utvecklingsländerna ska frigöras från sitt biståndsberoende bland annat genom att beskattning och naturresurspolitik utvecklas.

Innovativa källor för utvecklingsfinansiering kommer också att beaktas som ett viktigt nytt element när den utvidgade utvecklingsfinansieringen granskas. Det mest kända exemplet på innovativ finansiering är den skatt på flygbiljetter som flera länder tagit i bruk. Intäkterna används bland annat till världsomspännande vaccineringsprogram och bekämpandet av smittsamma sjukdomar. Finland spelar en aktiv roll i detta arbete eftersom minister Hautala är ordförande i en arbetsgrupp för innovativ utvecklingsfinansiering där 63 länder ingår.

Mötets ska utmynna i ett gemensamt uttalande som godkänns av alla deltagarländer. Uttalandet är ett bidrag till beredningen av de nya globala målen och arbetet för att främja utvecklingsfinansieringen i FN.

OECD:s och DAC:s centrala samarbetspartner (Key Partners): Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Indonesien och Sydafrika, deltar i ministermötet. Också cheferna för de internationella finansieringsinstituten, EU:s utvecklingskommissarie Andris Piebalgs och företrädare för Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram kommer att delta.

Under mötet offentliggörs DAC:s utvecklingsrapport för 2012. I rapportens bedöms hus väl olika utvecklingsaktörer, såsom OECD:s medlemsländer, samarbetspartner, internationella organisationer, civilsamhället och den privata sektorn, har lyckats integrera hållbar utveckling i utvecklingssamarbetet. I rapporten ingår även uppgifter om de så kallade nya biståndsgivarnas, de stora tillvästmarknadernas och företagens, utvecklingsfinansiering. Jämfört med OECD-ländernas utvecklingssamarbete betalar de nya biståndsgivarna redan ut mångfaldigt stöd som påminner om OECD:s definition av officiellt bistånd (ODA, Official Development Assistance).

För mera information: ambassadrådet Hanna Rinkineva, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 050 521 6230, och minister Hautalas pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 5229869, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter