Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 48/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 48

Miljöproblemen kring Talvivaara nickelgruva fortsatte att intressera media under veckan och det blev klart att själva gruvdriften återupptas först nästa sommar. På arbetsmarknaden lades flera förslag om en förlängning av gällande ramavtal och nya initiativ i konflikten om utbildningsdagar togs. En oenig regering beslöt också att Finland inte deltar i arbetet på en finansmarknadsskatt.

Regeringen oenig om finansmarknadsskatten

Finland deltar inte i det arbete elva EU-länder inleder för att införa en finansmarknadsskatt. Avgörandet föll under veckan. I regeringen stödde Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna deltagande men beslutet blev nej i stöd av Samlingspartiets, Svenska folkpartiets och Kristdemokraternas hållning. Enligt Rundradions nyheter skall statsministern till och med ha hotat med nyval i sammanhanget men övriga media rapportera att ministrarna entydigt förnekat detta.

Nytt initiativ i skolningstvisten

Den nya Vd för Finlands näringsliv, tidigare ministern Jyri Häkämies föreslog under veckan att de pengar som reserverats från statsmaktens sida när det gäller skolning och utbildning av anställda kunde brukas för att utbilda friställda och permitterade. Det gäller pengar som hänger samman med konflikten om de tre dagars utbildning för alla som nämns i gällande ramavtal (Se tidigare Debatt i Finland).

Fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly välkomnade Häkämies utspel men såg förslaget som en temporär möjlighet som inte löser själva konflikten.

Akademikerförslag om samhällsfördrag

Akademikercentralen Akavas ordförande Sture Fjäder lade under veckan fram förslag om ett samhällsfördrag på ett och ett halvt år. I praktiken skulle det handla om en förlängning av gällande centrala ramavtal fram till 2015 efter nästa riksdagsval. Enligt Fjäder kunde man samtidigt komma överens om att låta exportbranscherna bestämma villkoren för löneavgörandena. Fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly har föreslagit en förlängni9ng av ramavtalet med ett år. Både Lyly och Fjäder förutsätter att konflikten kring skolningsdagarna löses innan ett nytt avtal ingås.

Finländarna för nordiskt försvarssamarbete

Över nittio procent av finländarna förhåller sig positivt till nordiskt militärt samarbete, enligt en färsk undersökning beställd av Planeringskommissionen för försvarsinformation. Knappt åttio procent stöder militärt samarbete med EU men mindre än hälften med Nato. Medlemskap i Nato stöder endast 18 procent medan över sjuttio procent säger nej. Stödet för allmän värnplikt är fortsatt massivt liksom också försvarsviljan.

Sdp byter eventuellt ministrar i vår

Socialdemokraternas partiledare Jutta Urpilainen berättade under veckan att partiet överväger att byta ut några ministrar i slutet av våren. Tidigare har det spekulerats i ett byte redan vid årsskiftet. Nu vill Urpilainen satsa alla krafter på regeringsbeslut i syfte att stärka sysselsättningen, tillväxten och konkurrenskraften och först därefter fundera på byten på ministerposter. I media har diskussioner främst förts om möjliga byten bland de äldre ministrarna. Utrikesminister Erkki Tuomioja och undervisningsminister Jukka Gustafsson har oftast nämnts i sammanhanget. Talman Eero Heinäluoma som nämnts som en möjlig ny utrikesminister meddelade under veckan att han inte vill byta talmansposten mot en ministerpost.

Grönt förslag om mandatbegränsningar i motvind

De gröna har föreslagit att personer som väljs in i riksdagen, EU-parlamentet och kommunfullmäktige skulle få sitta endast tre perioder i rad. Förslaget väckte ingen större förståelse från övriga partiers sida. Också en rad gröna politiker förhöll sig skeptiskt till tanken.

Finland i topp i skoljämförelse

Finland och Sydkorea placerade sig på första plats i Pearsons jämförelse av olika länders skolsystem. Det internationella bolagets mätning skiljer sig från OECD:s Pisamätningar såtillvida att flera faktorer beaktas. Bland annat examina och vuxnas läskunskap, inställning till utbildning och kultur räknas in.

Företagarna vill avvika från kollektivavtal

Små och medelstora företag borde enligt Finlands företagare få rätt att avvika från kollektivavtalens allmänna giltighetsbestämmelser. Vd Jussi Järventaus hänvisade till Sverige och Tyskland och ville att Finland ger mindre företag möjlighet att avvika från gällande avtal när det gäller lönesättning och friställning.

JO utreder CIA-flygningar

Riksdagens justitieombudsman har inlett en omfattande utredning av om finländskt territorium brukats i samband med Cias fångtransporter och om vetskap om detta funnits eller tillstånd givits. Utrikesministeriet har tidigare utrett frågan men ministeriet har inte samma breda befogenheter som justitieombudsmannen. Närmast har det talats om att mellanlandningar kan ha ägt rum.

Skriv ut

Uppdaterat 4.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter