Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 2/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 2

Veckan började och slutade med försvarspolitisk debatt om Finlands försvarsförmåga och nordiskt försvarssamarbete. Frågan om de finländska varvens framtid var fortsatt aktuell och någon form av stastsingripande uteslöts inte. Social- och hälsovårdsreformen tog ett steg frammåt men oenighet råder bland exprterna.

Nordiskt försvarsförbund inte aktuellt idag

Veckan började och slutade med försvarspolitisk debatt. Sveriges utrikes- och försvarsministrars utspel om gemensamt innehav av militärutrustning och nordiska vision möttes i Finland i positiva tongångar. Den finländska försvarsministern funderingar om att längre gående samarbete kan kräva avtal mellan länderna föranledde en mediadebatt om ett försvarsförbund. Något sådant handlar det alls inte om nu förklarade statsminister Jyrki Katainen som tvivlade på att den frågan någonsin blir aktuell.

Finland kan försvara sig

Den svenska överbefälhavaren Sverker Göransons uttalande om att Sverige kan försvara sig bara en vecka om landet angrips väckte under veckan debatt i Finland. En pensionerad professor från Försvarshögskolan hann förklara att Finland inte klarar många timmar innan man från försvarsmakten förklarade att man inte vill gå in på spekulationer. Dessa frågor berörs av så mycket hemligstämplade uppgifter och innehåller så många om, sade operationschefen, generallöjtnant Mika Peltonen och försäkrade att man kan lita på Finlands försvar. Försvarsminister Carl Haglund försäkrade också att Finland kan försvara sig och tillade att Finland inte har minskat sitt försvar på samma sätt som Sverige.

Krav på statsägda varv

Tidigare näringsminister Mauri Pekkarinen (C), som numera leder riksdagens ekonomiutskott vill att staten går in som ägare i varvsindustrin. Han motiverade sitt förslag med att staten är delägare i alla konkurrerande europeiska varv. Pekkarinen ifrågasatte inte regeringens beslut att inte ge ett kapitallån till STX-varvet, vilket ledde till att en stor lyxkryssarbeställning istället gick till Frankrike (Se tidigare Debatt i Finland). Nuvarande näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) sade att regeringen beslutat att inte gå in och stöda det krisdrabbade STX-varvet. Samma ståndpunkt upprepade statsminister Jyrki Katainen (Saml.), men han öppnade för möjligheten att stöda konkurrenskraftig varvsindustri och pekade på Finlands arktiska kunnande.
Från socialdemokratiskt håll höjder röster för att rädda varvsindustrin och talman Eero Heinäluoma manade till en folkrörelse för varven.

Stora förändringar i sjukhusnätet

Den expertgrupp som arbetat med den stora reform av social- och hälsovården som regeringen planerar lade under veckan fram sitt resultat. Slutrapporten utgår från att det krävs ett befolkningsunderlag på mellan 50 000 och 100 000 personer för att ordna specialsjukvård. Fem regionala arbetsgrupper ser som bäst över hur detta skall ske. I slutet av februari skall en karta vara klar. Institutet för hälsa och välfärds representant i expertgruppen fogade en avvikande åsikt till rapporten och fick stöd av två andra medlemmar. Enligt institutet behövs ett befolkningsunderlag på mellan 200 000 och 400 000 personer för att ordna specialsjukvården.

Näringslivet bjuder nollavtal

Finlands näringslivs VD Jyri Häkämies förklarade i en tv-intervju att oförändrade löner är en utgångspunkt vid kommande avtalsförhandlingar. Enligt Häkämies kan lönerna i enskilda företag höjas just så mycket som produktiviteten stiger. Han har tidigare talat om förlängd veckoarbetstid och ordföranden för Finlands näringsliv till och med talat om att lönesänkningar vore bäst. Fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly underströk i en kommentar till Häkämies att köpkraften måste tryggas i nästa löneuppgörelse.

Majoritet mot tvångssvenskan

En majoritet av finländarna vill avskaffa tvånget att läsa svenska i den finskspråkiga grundskolan. I en undersökning som Taloustutkimus gjort på beställning av Finskhetsförbundet sade 63 procent ja till att göra svenskan frivillig, medan 33 procent motsatte sig detta. Bland Svenska folkpartiets anhängare var 39 procent för frivillighet.
En rad mätningar har under senare år givit olika resultat när det gäller frivillighet och tvång, helt beroende på hur frågan ställs. Regeringen har inga planer på förändringar.

Statsministern fick ny medarbetare

Ordföranden för Samlingspartiets ungdomsförbund Antti Häkkinen har utsetts till ny medarbetare hos statsministern. Han kommer att handha riksdagsärendena och lämnar ordförandeposten i ungdomsförbundet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 15.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter