Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 15.1.2013 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa

Tiedote 7/2013
15.1.2013

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään 15. tammikuuta antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta oli loukattu.

Kaksi tuomaria seitsemästä liitti tuomioon osittain eriävän mielipiteensä. Tapauksessa oli kyse isyyslain voimaanpanoasetuksen kanneaikaa koskevasta siviilioikeudenkäynnistä.

Isyyslain voimaanpanosta annetun lain mukaan isyyden vahvistamiskanne olisi tullut panna vireille viiden vuoden kuluessa isyyslain voimaantulosta 1.10.1976 eli viimeistään 1.10.1981.

Ennen isyyslain voimaantuloa syntynyt valittaja oli nostanut isyyden vahvistamista koskevan kanteen sen jälkeen, kun säädetty viiden vuoden määräaika oli umpeutunut. EIT päätyi siihen, että isyyden vahvistamiskanteelle asetettu tiukka määräaika ja erityisesti kansallisten tuomioistuinten velvollisuus toimia sen puitteissa ilman mahdollisuutta suorittaa punnintaa eri intressien välillä, heikentää 8 artiklassa turvatun oikeuden ydinsisältöä. EIT totesi, ettei eri intressien välinen kohtuullinen tasapaino ollut toteutunut.

Viitaten edellä jo toteamaansa 8 artiklan rikkomukseen EIT ei katsonut tarpeelliseksi tutkia valitusta 14 artiklan (syrjinnän kielto) loukkauksesta tarkasteltuna yhdessä 8 artiklan kanssa.

EIT jätti tutkittavaksi ottamatta valituksen 6 artiklan (oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin) loukkauksesta. EIT määräsi valtion korvaamaan valittajalle 6 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä 5 000 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, puh. 09 1605 5725, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot