Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.1.2013 | Utrikesministeriet

Åklagaren vid Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien besöker Finland

Pressmeddelande 11 /2013
17.1.2013

Åklagaren vid Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) Serge Brammertz besöker Helsingsfors den 21–23 januari 2013. Under sitt besök tar Brammertz del i en konferens för nordiska krigsbrottsåklagare som organiseras av Riksåklagarämbetet. Han träffar också bland annat företrädare för utrikesministeriet, justitieministeriet och åklagarväsendet.

ICTY är en internationell domstol som upprättades av FN:s säkerhetsråd genom en resolution år 1993. Domstolens behörighet täcker de allvarligaste internationella brott som begåtts i det forna Jugoslavien. Domstolen har spelat en banbrytande roll i att främja det internationella arbetet mot strafflöshet och att utveckla den internationella straffrätten. Den har åtalat totalt ca 160 personer och hittills dömt mer än 60 personer skyldiga.

Åklagare Brammertz kommer också att vara huvudtalare vid ett seminarium som ordnas av utrikesministeriet och Erik Castrén-institutet med titeln ”Investigation and Prosecution of Violations of International Humanitarian Law: Challenges and Perspectives”. Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret och kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren vid centralkriminalpolisen kommenterar föredragen. Seminariet inleds av utrikesministeriets rättschef Päivi Kaukoranta. Ordförande är professor Jan Klabbers, vice direktör i Erik Castrén-institutet.

Seminariet hålls tisdagen den 22 januari kl. 17.00–19.00 i Konsistoriesalen i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33. Seminariet är öppet för allmänheten men kräver föranmälning senast den 22 januari kl. 10 på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40075/lomake.html

För mera information: enhetschef Satu Suikkari-Kleven, utrikesministeriets enhet för folkrätt, tfn 040 760 3578, lagstiftningssekreterare Virpi Laukkanen, tfn. 040 753 6134

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter