Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 3/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.


Vecka 3

Veckan bjöd på fortsatt försvarsdebatt och ett linjetal av presidenten. En rad inlägg med klar adress till regeringens rambudget- och halvtidsförhandlingar senare i vår gjordes. Socialdemokraterna ville ha mer statsägande, industrin ville höja pensionsåldern och facket

Finland försvar själv hela landet

President Sauli Niinistö gjorde i ett tal inför försvarskursföreningen det klart att Finland även framöver själv försvarar hela landet och att detta kan göras endast med hjälp av en värnpliksarmé. Enligt Niinistö behöver Finland kompanjoner. Han lyfte fram EU:s Lissabonavtal och ville säkra att inga hinder reses för skrivningen om gemensamt ansvar utan att beredskap för dess genomförande byggs upp. Han pekade också på det nordiska samarbetet och sade att steget från det till ett försvarsförbund med Sverige skulle vara mycket långt. För Nato satte han stopp och förklarade att det inte finns någon Nato-öppning i Finlands säkerhet.

Presidenten kommenterade försvarssamarbetet

President Sauli Niinistö tillfrågades under veckan redan innan sitt tal om möjligheten av ett försvarsförbund med Sverige (Se Debatt i Finland vecka 2). Hans svar blev ett resonemang om att finländare ofta frågar när ingen svarar och svarar när ingen frågar. Enligt Niinistö behöver man inte alltid svara. Niinistö underströk att inget erbjudande om något statsfördrag har gjorts. Han ställde sig positivt till fördjupat nordiskt försvarssamarbete.

FFC förhandlar ej om längre arbetstid

Fackcentralen FFC (finska LO) gav under veckan sina förhandlare mycket begränsade fullmakter att förhandla med arbetsgivarna. FFC förhandlar inte om pensionsåldern eller om en förlängning av arbetstiden. Däremot är organisationen beredd att diskutera längre livstida arbetstid i början och mitten av karriären. Det betyder alltså åtgärder för att tidigare komma in på arbetsmarknaden och åtgärder för att åtgärda snuttarbetet. Inga som helst avtal får heller göras innan parterna kommit överens om de tre utbildningsdagar som hänger samman med det centrala ramavtalet (Se tidigare Debatt i Finland).

Lösning söks för varvsindustrin

Inom statsförvaltningen söker man nu en snabb lösning som i första hand kunde trygga byggandet av två kryssningsfartyg för det tyska TUI Cruises -rederiet men eventuellt också rädda den finska varvsindustrin. Samtidigt har kritiken vuxit sedan beställningen av ett jättefartyg gick till ett franskt varv vid jultid (Se tidigare Debatt i Finland).
En rad företagare i Åbotrakten har meddelat beredskap att satsa pengar i varvsindustrin och vill också se staten som delägare. På fackligt håll har en namninsamling startat med krav på att staten går in. Tusentals underskrifter rapporterades. Hittills har näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) hållit fast vid att staten inte satsar i företag som inte är sunt konkurrenskraftiga.

Finland fortsatt AAA-klassad

Finland fortsätter som AAA-klassad också enligt Standard & Poor`s klassificering. Samtidigt lyftes den negativa bedömningen av utvecklingen bort och Finlands utsikter bedöms som stabila. Beslutet betyder att Finland nu har högsta klassificering, enligt alla tre centrala kreditbedömningsbolag.

Sdp efterlyser nya statsbolag

Socialdemokraterna presenterade under veckan förslag till en omläggning av statens ägandepolitik. Utgångspunkten sades vara att politiken borde satsa mer på sysselsättning än på dividendinkomster. Enligt Sdp bör staten överväga att satsa åtminstone inom varvs- och gruvindustrin, men partiet utesluter inte heller andra nya områden som har svårt att finna annan finansiering. Partiet efterlyser också satsningar på leder, hyresbostäder samt forskning och produktutveckling.

Krav på höjd pensionsålder

Näringslivets forskningsinstitut Etla uppmanade under veckan regeringen att höja den lägre pensionsåldern. Institutet vill göra 65 år till en normpensionsålder, men möjliggöra pensionering redan vid 63 men med bestående lägre pension. Samtidigt kritiserar Etla det finländska systemet som ger arbetsmarknadens parter det avgörande ordet i pensionspolitiken. Bland övriga förslag märktes också sänkt samfundsskatt som kunde finansieras genom höjd mervärdesskatt och höjd fastighetsskatt.

Industrin investerar mindre

Fabriksindustrin kommer att minska sina investeringar under det år som inletts, berättades det från Finlands näringsliv. Om den rundfråga som organisationen gjort slår in stannar investeringarna i år vid 3,2 miljarder euro. Ifjol uppgick motsvarande investeringar till 3,5 miljarder. Den takten räcker, enligt bedömningarna inte för att ersätta nedslitningen som har beräknats till 4,5 miljarder. På energisektorn ser läget ljusare ut. Där räknar Finlands näringsliv med investeringar på nära två miljarder.

Skriv ut

Uppdaterat 29.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter