Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.1.2013 | Utrikesministeriet

Beredskap är allas ansvar – FN:s särskilda sändebud för riskreducering och katastrofberedskap till Finland

Utrikesministeriet
Inrikesministeriet

Pressmeddelande 22/2013
24.1.2013

FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för riskreducering och katastrofberedskap (Disaster risk reduction) Margareta Wahlström besöker Finland den 24–25 januari. Under sitt besök talar Wahlström vid inrikesministeriets seminarium om beredskap "Beredskap är allas ansvar" samt träffar ledningen för utrikesministeriet och inrikesministeriet och företrädare för frivilligorganisationer.

Katastrofer ökar fattigdom och bromsar utvecklingen. "Genom framförhållning och beredskap kan man spara ett mycket stort antal människoliv. Under de senaste 20 åren har naturkatastroferna fyrdubblats och de skador de orsakar har ökat. Det är fyra gånger billigare att förbereda sig på katastrofer på förhand än att reparera skadorna i efterhand.

Finland har i regeringens utvecklingspolitiska program förbundit sig att väsentligt stärka beredskapen i utvecklingssamarbetet. Finland har också godkänt den s.k. Hyogo-handlingsplanen, som är en FN-ledd strategi för att minska naturkatastrofer och begränsa skador. Finland har en nationell handlingsplan enligt strategin, och ett nationellt samarbetsnätverk som leds av inrikesministeriet.

Margareta Wahlström har över 30 års erfarenhet av arbete i katastrof- och konfliktområden. Hon har varit FN:s generalsekreterares särskilda sändebud från 2008. Före det svarade hon som biträdande generalsekreterare i FN för organisationens samordning av humanitär hjälp.

Wahlström talar vid seminariet "Beredskap är allas ansvar" på Ständerhuset den 25 januari. Seminariet behandlar arrangemangen för försörjningsberedskapen i Finland, det civila samhällets och företagens egen beredskap, Meteorologiska institutets varningssystem, Hannu- och Tapani-stormarna sedda ur räddningsväsendets synvinkel samt ett lagförslag som syftar till att förbättra elförsörjningen.

Mer information: Taito Vainio, räddningsöverinspektör, inrikesministeriets räddningsavdelning, tfn 071 8788 423, och Kaisa Heikkilä, ambassadråd, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd, tfn 09–1605 6286 eller 040 352 0739
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter