Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.2.2013 | Utrikesministeriet

EU och USA inleder förhandlingar om frihandelsavtal

Pressmeddelande 37/2013
13.2.2013

Europeiska unionen och USA kommer att börja förhandla om ett frihandelsavtal. En arbetsgrupp med företrädare för EU och USA har beslutat att rekommendera att förhandlingar inleds. Europeiska rådet uttalade sig positivt om förhandlingarna redan under sitt möte i början av februari. Avsikten är att inleda förhandlingarna senare i år.

Finland ger frihandelsavtalet sitt stöd. USA är efter Kina och Ryssland Finlands tredje största exportland utanför EU. År 2011 uppgick Finlands export till USA till 2,6 miljarder euro och importen till 1,4 miljarder euro. Genom ett frihandelsavtal skulle tullarna med några undantag avskaffas och olika standarder skulle förenhetligas. Europeiska företags inträde på den amerikanska marknaden skulle underlättas när det gäller handeln med tjänster och våra företag skulle ha samma förutsättningar som de amerikanska i offentliga upphandlingar.

"Vanliga finländare skulle dra nytta av ett frihandelsavtal genom sänkta priserna på amerikanska varor. Små och medelstora företag kommer att ha det lättare att komma in på den amerikanska marknaden när tekniska hinder avskaffas", säger utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Enligt preliminära bedömningar skulle avskaffandet av tullar och andra handelshinder få EU:s bruttonationalprodukt att öka med över en procent. EU-kommissionen håller det troligt att exporten till USA skulle stiga med upp till 18 procent till följd av avtalet.

"För att tillväxten och sysselsättningen ska förbättras krävs nu en efterfrågan som EU:s inre marknad inte ensam kan stå för. Avtalet skulle innebära en vitamininjektion på båda sidor om Atlanten", säger Stubb.

För mera information: Europa- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare Lauri Tierala, tfn 040 841 7141 och enhetschef Okko-Pekka Salmimies, tfn 040 742 8420
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.2.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter