Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.3.2013 | Utrikesministeriet

Minister Hautala i Tunisien:
Kvinnornas rättigheter riskerar krympa i Nordafrika

Pressmeddelande 50/2013
8.3.2013

”Under den arabiska våren tog kvinnorna aktivt upp kraven på frihet och jämställdhet. De här behoven har tyvärr inte försvunnit”, sade utvecklingsminister Heidi Hautala, när hon på den internationella kvinnodagen besökte ett skyddshus för kvinnor som är under uppförande i Tunisien. Skyddshuset får understöd av Finland och de övriga nordiska länderna, och är det första i landet att erbjuda kvinnor så väl trygghet som juridisk och psykologisk hjälp.

Minister Hautala talade vid den tunisiska grundlagsförsamlingens kvinnodagstillställning tillsammans med president Moncef Marzouki och ordförande för grundlagsförsamlingen Mustafa Ben Jafaar.

”Det var fint att höra att de båda underströk kvinnornas betydelse för Tunisiens utveckling, och att de fördömde alla slag av diskriminering på grund av kön”, ansåg Hautala.

Under sin fem dagar långa resa till Marocko och Tunisien har utvecklingsministern särskilt satt sig in i kvinnornas rättigheter. Tyngdpunkten för Finlands demokratistöd till regionen ligger på försvaret av kvinnors rättigheter.

”Tunisien har traditionellt betraktats som ett mönster för jämställdhet i Nordafrika. Jag delar invånarnas oro inför ett bakslag: idag ser man tecken på att man försöker beskära kvinnornas rättigheter i Tunisien, liksom i andra länder i regionen”, konstaterade ministern.

I bägge länderna förs kampen på många fronter. Marockos nya grundlag är progressiv ur kvinnoaspekt och garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men verkställandet sker i långsam takt. I Tunisien har arbetet med en ny grundlag dragit ut på tiden, bland annat har det rått oenighet om hur kvinnors och mäns ställning ska definieras i lagen.

I Tunisien träffade minister Hautala också den legendariska egyptiska författaren och kvinnosakskämpen Nawal El Saadawi. El Saadawi och ministern deltog i en tillställning som ordnades av Nissa-TV, en tv-kanal som riktar sig till kvinnor och som planeras för Medelhavsområdet.

”Jag hoppas att tv-projektet får stöd både söder och norr om Medelhavet, och dessutom av EU så att verksamheten ska kunna börja om ett år som planerat.”

Under ministerns besök förekom ofta nyheter om den tunisiska chargé d`affaires som tjänstgjort i Finland i de lokala medierna. Den berörda personen kallades raskt hem av den tunisiska utrikesministern på grund av de rattfyllerimisstankar som spritt sig, i synnerhet i sociala medier.

”Polisundersökningen i Finland är ännu inte klar. Men det ser ut som att undersökningen inte gäller någon representant för Tunisiens ambassad. Den berörda personens rättsskydd nonchalerades när beslutet påskyndades. Jag är imponerad av den solidaritet som visat sig här i försvaret av henne”, aslutade Hautala.

Närmare information: utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tel. 040 522 9869, fornamn.efternamn@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter